Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA OSÓB STARSZYCH CZ. II

Welford opisuje eksperyment, w którym badani wrzucali krótkie kawałki łańcuchów do Skrzynki umieszczonej w odległości kilku metrów. Eksperyment ten nie wykazywał wpływu wieku na wykonanie zadania, gdy badani dobrze widzieli skrzynkę: gdy…

URZĄDZENIA SPECJALNE – UCZENIE SIĘ CZ. II

W labiryncie czasowym, przedstawionym na rys. 11 jest tylko jeden punkt wyboru, do którego badany wciąż powraca (punkt ten oznaczono na rysunku znakiem zapytania). Zależnie od zadania wyznaczonego przez eksperymentatora, który manipuluje…

ANALITYCZNA TEORIA JUNGA

Carl Jung zetknął się z pracą Freuda Uber der Traum wkrótce po jej opublikowaniu w 1900 roku. Był wtedy młodym psychiatrą praktykującym w Zurychu. Idee Freuda wywarły na nim ogromne wrażenie. Zaczął je stosować i weryfikować w swej…

Historia Tymoteusza – zdolnego ucznia

Zwróć uwagę na przekonania dotyczące przyczyny i skutku, jakie znajdują swój wyraz w poniższej opowieści, napisanej przez nauczyciela. Zwróć także uwagę na wynikający z niej wniosek, że uczniowie zmieniają się, jeśli przedtem zmienią się…

NAŚLADOWNICTWO

Jak to już było widoczne z analizowanych po przednio przykładów sympatii, zjawiska te pozostają w ścisłym związku ze zjawiskami naśladownictwa (imitacji). Jest często rzeczą dowolną, czy dany fenomen zaliczamy do jednej, czy do drugiej…

Introspekcja

Resumując charakterystykę spostrzeżenia wewnętrznego (introspekcji) należy za Twardowskim stwierdzić, że 1) doświadczenie wewnętrzne ma charakter niezffiyslowy, im. obywa się bez udziału narządów zmysłowych, opierając się jedynie na samej…