Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

Test Arytmetyczny

Test mierzy zdolność operowania faktami, określonymi przez proste liczby oraz związki pomiędzy nimi. Na przykład „Ile otrzymasz reszty z I funta kupując 3 talerze po 4 szylingi i 3 pensy?”: „Kupiono dom za trzy czwarte jego wartości.…

Wywiad Sullivana – ciąg dalszy

Sullivan bardzo wyraźnie określa rolę terapeuty w sytuacji wywiadu. Terapeuci nie powinni nigdy zapominać, że zarabiają na życie jako specjaliści w dziedzinie stosunków interpersonalnych i że pacjent ma prawo oczekiwać, iż nauczy się…

POGLĄDY MILLEHA CZ. II

Wzmocnienie Miller pojmuje, analogicznie jak Hull — jako redukcję popędu, przy czym, w przeciwieństwie do Hulla posługującego się zamiennie terminami redukcja popędu, redukcja bodźca popędowego i redukcja potrzeby, Miller uważa wzmocnienie…

Systematyczne odwrażliwianie

Systematyczne odwrażliwianie stanowi ścisłe odwzorowanie tych procedur prze- ciwwarunkowania, jakimi posługiwał się Wolpe przy leczeniu nerwic wywołanych wstrząsami u zwierząt uczestniczących w jego eksperymentach. Na początku pacjenci…

Pojęcia konkretne i poojęcia abstrakcyjne

„Mówimy, że pojęcie konkretne (concrete concept) zostało przyswojone, gdy dana osoba potrafi rozpoznać czy zidentyfikować jakąś cechę przedmiotu, taką jak «okrągły» lub «kwadratowy», albo też jakiś przedmiot, taki jak krzesło, na podstawie…

Zjawisko przesądu

Teoria ta, jakkolwiek nie można nią wytłumaczyć w całości Zja‘wiska przesądu, zawiera w sobie niewątpliwie pewne ziarna prawdy. .Kultura Współczesna istotnie zmusza każdego człowieka do pewnych wyrzeczeń i poświęceń, które - jakkolwiek w…

OPINIA PUBLICZNA I SPOSOBY JEJ KSZTAŁTOWANIA

Mówiąc o opinii publicznej marny na myśli pewne treści wyobrażeniowe czy pojęciowe, które są własnością jakiegoś ogółu. Stwierdzić trzeba, że psychologia społeczna, podobnie jak socjologia, ostatnio żywo zainteresowała się zagadnieniem…

Metoda antycypacji

Metoda ta stanowi modyfikację metody uczenia się przez powtarzanie. Zainicjował ją Ebbinghaus na przełomie ubiegłego i obecnego stulecia. Metoda ta nadaje się do badania uczenia się materiału seryjnego i stosowana jest najczęściej przy…