Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!
miesięczne archiwum

Maj 2017

STEROWANIE WEWNĘTRZNE – STRUKTURY POZNAWCZE

Żaden człowiek nie jest układem całkowicie autonomicznym, niezależnym od wpływów zewnętrznych oraz od własnych biografii. Procesy intelektualne, emocje czy ludzkie czyny są regulowane, czyli sterowane przez różnorodne czynniki. Zgodnie z…

RELATYWIZM KULTUROWY I ETNOCENTRYZM

Różnorodność praktyk kulturowych wśród społeczeństw i w obrębie tego samego społeczeństwa sugeruje, że nie istnieje pojedynczy, „najlepszy” wzorzec kulturowy. Wniosek ten stał się podstawą relatywizmu kulturowego - hipotezy zakładającej,…

Praca S. A. Diamonda

Nie możemy na tym miejscu wchodzić w szczegóły tej dyskusji. Musi nam wystarczyć, że zapoznaliśmy się z ogólną tendencją myślowego przewrotu dokonywającego się w tej dziedzinie. Zaznaczymy tylko, że przyszła dyskusja i dalsze badania mogą…

Głos i mowa

Zmiany głosu powodowane są twardnieniem i mniejszą elastycznością chrząstek krtaniowych, przy tym zwykle procesy te kończą się około 40 roku życia. W późniejszym okresie mięśnie krtani ulegają atrofii, słabną struny głosowe, występują…

Dehn i Jung i ich badania

Analogiczne uwagi dotyczą rezultatów badań zajmujących się młodzieżą proletariacką. Badania takie prowadzili w Niemczech G. Dehn i H. Jung3, a w Polsce J. Zawirska4. Intencją tych badań jest wykazanie, że w porównaniu z młodlzieżą…

Materiały stosowane w metodzie autoinstrukcji

Dwa główne cele materiałów stosowanych w metodzie autoinstrukcji Dzięki nauczaniu programowanemu można osiągnąć dwa ważne cele: (1) opanowanie nowego zachowania: (2) utrwalenie zachowań wyuczonych wcześniej. Początkującemu nauczycielowi…

Trzy główne typy charakteru społecznego

Zidentyfikowano trzy główne typy charakteru społecznego: produktywno-groma- dzący, produktywno-eksploatatorski i nieproduktywno-receptywny. Do typu produk- tywno-gromadzącego należeli właściciele ziemscy, do typu produktywno-eksploata-…

Zagadnienia osobowości dzieci i młodzieży

Mało stosunkowo miejsca wśród prac dotyczących procesów poznawczych u dzieci zajmowały klasyczne badania nad zdolnościami mierzonymi testami inteligencji114. Kontynuowano je głównie chyba na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz w…