Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

JAKA MOŻE BYĆ TEMATYKA ZABAW DLA DZIECI?

Przełomowym momentem w rozwoju zabaw tematycznych jest świadome podjęcie i podtrzymywanie w toku zabawy określonej roli (Elkonin, 1969). Następuje wówczas zmiana postawy dziecka wobec dorosłych: po opanowaniu prostych działań na…

Właściwości homeostazy i morfogenezy

Homeostaza rozumiana jest tu jako pewien poziom równowagi, którego zachowanie służy ochronie całego systemu. Korekty podejmowane są w rodzinie w wypadku, gdy istnieje zaburzenie funkcjonowania systemu wywołane przez osobę do niego należącą…

Jakim rodzajem zaburzenia jest jąkanie?

Brak miejsca nie pozwala nam na omówienie całokształtu tych niezmiernie interesujących, choć często nie dopracowanych jeszcze ostatecznie teorii. Ograniczymy się jedynie do rozpatrzenia niektórych z nich, tych mianowicie, które wydają się…

KULTURA MATERIALNA I NIEMATERIALNA

Kulturą materialną nazywamy wszystkie dotykalne, konkretne wytwory społeczeństwa. Kulturę materialną stanowią, na przykład, odkrycia archeologiczne: gliniane dzbany, biżuteria, broń. Obejmuje ona również tak różne obiekty, jak telewizory,…

Stosunki młodzieży obu płci – dalszy opis

Miłość nie tylko stanowi jedno z przeżyć dostępnych już młodzieży w wieku dorastania, ale tkwi również w jej świadomości jako problem, któremu poświęca wiele czasu i uwagi. Przeżycia miłosne młodzieży, na pozór może jednakowe, są w istocie…

Zarzuty wobec teorii S-R

Najpoważniejszym chyba zarzutem pod adresem teorii S - R jest stwierdzenie, że nie określają one zawczasu w zadowalający sposób bodźców ani reakcji. Tradycyjnie teoretycy uczenia się interesują się prawie wyłącznie procesem uczenia się i…

Nauka reguł szacowania dotyczących dzielenia

Kiedy proszę klasę, by spróbowała sformułować regułę, która byłaby zarazem definicją terminu „szacować”, okazuje się, że jest to możliwe. Paweł wypowiada ją w ten sposób: „Żeby oszacować, trzeba odgadnąć coś najlepiej jak się da bez…

Osłabienie więzi emocjonalnych w rodzinie

B. Zazzo traktuje konflikty młodzieży z rodzicami jako integralną część szerszego zjawiska - konfliktu pokoleń. Według tej autorki, „niektóre trudności w znalezieniu porozumienia z rodzicami nie noszą charakteru przypadkowego, lecz są…

PSYCHOPATOLOGIA WIEKU DOJRZAŁEGO

Psychopatologia procesu starzenia się bada choroby psychiczne wieku dojrzałego na równi ze specyficznymi zjawiskami późnej starości (2-6). W tym rozdziale zajmiemy się charakterem i zasięgiem chorób psychicznych wieku dojrzałego, w…