Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

ALLPORTOWSKA PSYCHOLOGIA JEDNOSTKI CZ. II

Allport urodził się w 1897 roku w stanie Indiana jako jeden z czterech synów lekarza: wkrótce jednak rodzina jego zamieszkała w Cleveland, gdzie uczęszczał do szkół publicznych, uzyskując wykształcenie średnie. Następnie studiował na Uniwersytecie Harvarda, w czasie gdy jego starszy brat Floyd kończył studium podyplomowe z psychologii na tym samym uniwersytecie. Po uzyskaniu w 1919 roku pierwszego stopnia naukowego (bakalaureat), ze specjalizacją w ekonomii i filozofii, Allport spędził rok w Robert College w Stambule ucząc socjologii i angielskiego, po czym powrócił do Harwardu, gdzie w 1922 roku uzyskał doktorat w dziedzinie psychologii. Przez następne dwa lata studiował w Berlinie, Hamburgu i Cambridge. Te rozległe doświadczenia zdobyte w zagranicznych uczelniach musiały wywrzeć pewien wpływ na ukształtowanie się głębokiego zainteresowania sprawami międzynarodowymi, które ujawniło się tak wyraźnie w działalności Allporta w ciągu ostatnich trzydziestu lat jego życia: przyczyniły się także do tego, że Allport przez ponad dziesięć lat był w Stanach

Zjednoczonych jednym z głównych znawców i interpretatorów psychologii niemieckiej. Po powrocie z Europy przyjął stanowisko wykładowcy na Wydziale Etyki Społecznej (Department of Social Ethics) Uniwersytetu Harvarda. I znów zdaje się istnieć pewien związek między tą pierwszą pracą dydaktyczną Allporta w Stanach Zjednoczonych a jego trwałym zainteresowaniem problemami bogatymi w społeczne i etyczne implikacje. Po dwóch latach objął stanowisko zastępcy profesora (assistant prof essor) psychologii w Dartmouth College, lecz w 1930 roku poproszono go, by powrócił do Uniwersytetu Harvarda, gdzie pozostał aż do śmierci, która nastąpiła 9 października 1967 roku, miesiąc przed siedemdziesięcioleciem urodzin. Na rok przed śmiercią został mianowany pierwszym profesorem etyki społecznej. Allport był jedną z czołowych postaci w ruchu interdyscyplinarnym, który doprowadził do utworzenia Wydziału Stosunków Społecznych (Department of Social Relations) na Uniwersytecie Harvarda, co było próbą częściowej integracji psychologii, socjologii i antropologii. (Z krótką autobiografią Allporta można zapoznać się w jego pracy – Allport, 1967).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.