Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Amerykański system szkolnictwa jest specyficzny

Zwolennicy teorii konfliktu mają mniej pozytywne zdanie na temat systemu szkolnictwa. Twierdzą, że szkolnictwo wiąże możliwości edukacyjne z pochodzeniem społecznym i w ten sposób utrwala niesprawiedliwość społeczną. Uważają, że jest ono środkiem sprawowania kontroli społecznej i sposobem zaspokajania zapotrzebowania na siłę roboczą w społeczeństwie kapitalistycznym. Odnoszą się ze wzgardą do społeczeństwa, które wymaga od swoich członków posiadania świadectw i dyplomów stanowiących podstawowy warunek osiągnięcia ważnej pozycji zawodowej i społecznej. Zwolennicy teorii konfliktu utrzymują ponadto, iż spór wokół standardowych testów świadczy o prawdziwości poglądu o faworyzowaniu białej klasy średniej w systemie edukacji.

Amerykański system szkolnictwa jest specyficzny. Szkoły są publiczne i obowiązkowe. Próbują radzić sobie z licznymi problemami społecznymi (np. narkotyki i seks przedmałżeński). Inną cechą szkolnictwa amerykańskiego jest decentralizacja. Polega ona na tym, że odpowiedzialność za jego kształt ponosi lokalna społeczność, która także sprawuje nad nim kontrolę. Szkoły podstawowe, średnie i wyższe są w większości organizacjami biurokratycznymi z wyraźnym systemem władzy, zasadami funkcjonowania oraz zbiorami akt i dokumentów.

Brak zdyscyplinowania i przemoc stanowią narastające problemy w szkołach. Szkolnictwo amerykańskie jest nieefektywne, jeśli chodzi o przekazywanie dzieciom umiejętności koniecznych do życia w nowoczesnym społeczeństwie: znacznie lepiej radzą sobie pod tym względem systemy edukacyjne innych krajów. Zaproponowano kilka rozwiązań tego problemu: pierwsze polega na stworzeniu odpowiedniej atmosfery w szkole, większego uporządkowania oraz koncentracji na nauczaniu-, drugie opiera się na uczestnictwie nauczycieli w zarządzaniu szkołą, co dawałoby im więcej swobody zawodowej i zapewniało większy wpływ na kształt nauczania: trzecie polega na przekazaniu rodzicom bonów oświatowych, dzięki którym sami mogliby wybierać szkołę dla swoich dzieci: ta ostatnia propozycja spotkała się z największym sprzeciwem.

Omówiliśmy w końcu drażliwy temat współzależności między rasą, klasą i edukacją. Rozważyliśmy faworyzowanie jednej rasy i klasy społecznej w testach na inteligencję, a także wpływ czynników genetycznych na różnice w wynikach tych testów. Zbadaliśmy także wpływ segregacji wynikającej z określonego modelu wyboru miejsca zamieszkania na osiągnięcia w nauce.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.