Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

ANALITYCZNA TEORIA JUNGA

Carl Jung zetknął się z pracą Freuda Uber der Traum wkrótce po jej opublikowaniu w 1900 roku. Był wtedy młodym psychiatrą praktykującym w Zurychu. Idee Freuda wywarły na nim ogromne wrażenie. Zaczął je stosować i weryfikować w swej praktyce, a kopie własnych prac, które w zasadzie potwierdzały freudowski punkt widzenia, wysłał Freudowi. W 1906 roku rozpoczęła się między Jungiem a Freudem systematyczna korespondencja, a w następnym roku Jung odwiedził Freuda w Wiedniu. Rozmawiali tam 13 godzin bez przerwy. Freud postanowił, że Jung będzie jego następcą, a w liście do Junga określił go jako „następcę tronu”. Jung został pierwszym przewodniczącym powołanego w 1910 roku Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Stanowisko to piastował do 1914 roku. W 1909 roku Freud i Jung odbyli wspólną podróż do Uniwersytetu Clarka w Worcester, w stanie Massachusetts. Obaj byli tam zaproszeni w celu wygłoszenia cyklu wykładów z okazji dwudziestej rocznicy założenia tego uniwersytetu.

Jednakże już 3 lata później stosunki między Freudem i Jungiem ochłodziły się, aż w końcu doszło do tego, iż na początku 1913 roku przerwali osobistą korespondencję, a w parę miesięcy później ustała ich korespondencja zawodowa. W kwietniu 1914 roku Jung zrezygnował z funkcji przewodniczącego Towarzystwa Psychoanalitycznego, a w sierpniu 1914 roku zrezygnował z członkostwa. Nastąpiło więc zupełne zerwanie kontaków. Freud i Jung nie spotkali się już nigdy.

Informacje na temat stosunków między Jungiem a Freudem zawarte są w wielu źródłach. Pisał o tym zarówno sam Freud (1914, 1925), jak i Jung (1961), a także biograf Freuda, Ernest Jones, i inni autorzy (Weigert, 1942: Dry, 1961). W czwartym tomie Collected works (Dzieła zebrane) Junga znajdują się artykuły z okresu, kiedy pozostawał jeszcze pod wpływem Freuda, a także artykuły późniejsze, w których poddaje krytyce freudowską psychoanalizę. Dwa inne artykuły dotyczące Freuda zamieszczone są w tomie piętnastym. Opublikowano także 359 listów, które Freud i Jung wymienili w latach 1906-1913 (McGuire, 1974).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.