Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

METODY REPRODUKCJI CZ. II

Dalszą trudność metodyczną stanowi fakt, że pewne elementy zapamiętanego materiału mogą wydawać się osobie badanej nieistotne i z tych względów zostają one pominięte w reprodukcji. Trudność ta może być przynajmniej częściowo zredukowana…

Reakcje wegetatywne i ruchowe

W metodach odruchowo-warunkowych najbardziej specyficzne dla człowieka jest badanie elektywnej irradiacji, czyli promieniowania wybiórczego. Chodzi tu o związki między układami sygnałów6 badane w ten sposób, że bodźce konkretne, na które…

Kryterium prawdy

Kryterium prawdy stanowi jeden ze sposobów ustalania prawdziwości sądu. W pewnych teoriach za warunek prawdziwości sądu uważa się jego pochodzenie, np. z rozumu, z doświadczenia: w ten sposób w zakres epistemologii wchodzi kwestia…

Formalne metody pomiaru i oceny

Mówiąc o formalnych metodach pomiaru i oceny mamy zazwyczaj na myśli takie czy inne testy. Przez słowo „test” rozumie się na ogół jakieś zadanie (złożone często z kilku części), które ktoś wymyślił, a inni wykonują, by na tej podstawie…

Erotyzm analny

Zarówno Boss, jak i Binswanger, zanim stali się psychiatrami o orientacji egzystencjalnej, byli uważani za psychoanalityków. Dlatego też wnioski, jakie obaj formułowali na podstawie swych fenomenologicznie ukierunkowanych badań,…