Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

WZAJEMNY ZWIĄZEK TEORII I BADAŃ CZ. III

Choć nie wszystkie badania socjologiczne zmuszają do rozważania kwestii etycznych, część z nich stawia jednak takie wymaganie. Czy respondenci będą mieli zapewnioną anonimowość, a przynajmniej poufność? W jaki sposób zapewnić im…

KANALIZACJA CZ. II

Proces, który w tej chwili opisaliśmy - to właśnie owa kanalizacja w sensie Murphy’ego. Rzecz jasna, iż można doszukiwać się pokrewieństwa tego fenomenu z tym, co potocznie nazywamy przyzwyczajeniem. W sprawę tę jednak nie będziemy bliżej…

John Watson – inicjator behawioryzmu

Inicjator behawioryzmu, John Watson, autor wpływowej pracy ogłoszonej w 1913 roku, wystąpił zdecydowanie przeciwko uznawaniu świadomości za przedmiot psychologii, odrzucając zarazem introspekcję jako metodę nienaukową. Psychologia, zdaniem…

Metoda odroczenia wielokrotnego

Metoda odroczenia wielokrotnego została zainicjowana przez Tinkle- paugha i stosowana jest podobnie jak dwie poprzednio opisane wersje zarówno w badaniach zwierząt, jak i ludzi (Tinklepaugh, 1932). Postępowanie przy tej metodzie polega na…

Popełnianie przestępstw

W ostatnich dziesięciu latach zauważa się wzrost przestępczości zarówno przeciwko mieniu, jak i osobom. Co doprowadziło do owego wzrostu? Po części spowodowały to narkotyki i większa dostępność broni. Pewną rolę odgrywa tu również…

PROCESY GRUPOWE CZ. II

Pod trzecim wreszcie względem wyróżnić można konflikty fundamentalne (basie) i niefundamentalne (nonbasic). Konflikt fundamentalny toczy się wokół podstawowych norm związanych z daną sytuacją, natomiast konflikt niefundamentalny dotyczy…

Siła układu nerwowego

W celu wykrycia optymalnych warunków zajęć badaliśmy charakterystyczne cechy rozkładu dnia uczniów, a także sytuację, w której zazwyczaj (najchętniej) odrabiają oni lekcje.

Metoda dwustopniowa (pośrednia)

Zależnie od szczegółowych celów badawczych stosowane są rozmaite modyfikacje tej wersji metody. Tak na przykład w celu ustalenia, czy badany kieruje się w rozpoznawaniu pudełka jego położeniem czy innymi cechami, można zmieniać w sposób…

UŁATWIENIE SPOŁECZNE (FACYŁITACJA)

W poprzednim rozdziale mówiliśmy o takich formach interakcji, do których zasadniczo wystarczą dwie osoby. Obecnie przejdziemy do zjawisk takich, które raczej daje się obserwować w tym wypadku, gdy jednostka znajduje się w otoczeniu…