Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Natrętne wyobrażenia

Zbliżone stosunki zachodzą w przypadku natrętnych wyobrażeń. Zagadnienie to porusza J. Konorski (1969, s. 183-184) omawiając antagonizm zachodzący pomiędzy wyobrażeniami jednostkowymi a spostrzeżeniami. Jeżeli jedne i drugie są np.…

POBYT DZIECKA Z BIAŁACZKĄ W SZPITALU

Przybywając do szpitala dziecko może być obciążone błędnymi metodami wychowawczymi stosowanymi przez rodziców. Zdarza się bowiem, że groźba szpitala, zastrzyków, staje się sposobem wyegzekwowania od dziecka oczekiwanego zachowania („Jeśli…

Stadia rozwoju

W ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecko przechodzi przez kilka dynamicznie zróżnicowanych stadiów, po czym przez okres pięciu lub sześciu lat - okres latencji - dynamika staje się mniej lub bardziej ustabilizowana. Z nadejściem wieku…

Definicja osobowości

W jeszcze innych definicjach osobowość odnoszona jest do niepowtarzalnych czy indywidualnych aspektów zachowania. Oznacza ona te własności jednostki, które odróżniają ją od innych osób. Niektórzy uczeni traktowali osobowość jako istotę…

Eksperymenty z percepcją – ciąg dalszy

Wyniki badań potwierdziły wpływ słów określających niedokładnie kształty na efekty pamięci. Wpływ ten wyrażał się w statystycznie istotnej przewadze błędów polegających na upodobnieniu do desygnatów słów nad innymi błędami. Okazało się, że…

Wpływ środowiska na dziecko

Z tych krańcowych przykładów nie należy jednak wysnuwać wniosku, że środowisko społeczne jest czynnikiem decydującym o rozwoju psychicznym dziecka. W normalnych warunkach bowiem wpływ środowiska- podobnie jak innych czynników rozwojowych -…