Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Wycofywanie się z życia

Jedną z bardziej widocznych oznak starości jest sy stematyczne zmniejszanie się zakresu interakcji spo łecznych. Psychologowie i socjologowie pracując w dziedzinie gerontologii poświęcili temu zjawisku wie le uwagi (5). Najwyraźniejszym…

ŚRODOWISKO NATURALNE

Społeczeństwo i jego środowisko naturalne są z sobą ściśle związane. Na przykład: w przeciwieństwie do społeczeństw śródlądowych (takich jak Czechy) społeczeństwa żyjące w pobliżu dużych zbiorników wodnych (takie jak Wielka Brytania) stają…

TEORIA OSOBOWOŚCI

Ustaliliśmy, iż osobowość definiowana jest za pomocą specyficznych pojęć stosowanych w danej teorii, przyjętych jako te, które adekwatnie i w sposób pełny opisują czy wyjaśniają zachowania człowieka. Ustaliliśmy także, iż teoria składa się…

Dziedzina fenomenologii i egzystencjalizmu

W Ameryce jest wielu psychologów egzystencjalnych, ale ich poglądy wywodzą się w dużej mierze z poglądów Binswangera oraz innych europejskich psychologów i psychiatrów. Jednym z najbardziej żarliwych amerykańskich wyrazicieli egzystenc-…

MUSICA MEDICA W ODDZIAŁYWANIACH ZDROWOTNYCH

Każdy proces chorobowy jest związany ze zmianami emocjonalnymi pacjenta: na przykład kłopoty z woreczkiem żółciowym wywołują nie tylko ból fizyczny, ale także spowodowany chorobą nastrój przygnębienia i niepokoju - niekiedy bardzo poważny…