Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Uniformizacja przebiegu rozwoju człowieka

Czas trwania życia dzieli się na fazy, z których każda jest względnie autonomiczną częścią całej struktury czasowej. Każdą fazę określa się w kategoriach specyficznego problemu życiowego, który stanowi temat tej fazy i nadaje jej swoiste…

Czego wymaga efektywne nauczanie?

Właściwa struktura doświadczeń z zakresu uczenia się jest kwestią zarówno potencjalnej logiczności czy wewnętrznego zorganizowania, tzn. zrozumiałości samego doświadczenia (lub materiału), jak i odpowiedniej pod względem treści i…

TERAPIA WIBRACYJNO-AKUSTYCZNA A LĘK

Badano czterech chłopców lekko upośledzonych umysłowo w wieku 18-20 lat od 15 lutego do 20 kwietnia 2000 r. trzy razy w tygodniu, po 30-45 minut. Przetworniki były umieszczone na wewnętrznej stronie nadgarstków. Zastosowano kwestionariusz…

Testy standaryzowane nauczyciela

Pomiędzy testami oprącowanymi przez nauczyciela a testami standaryzowanymi istnieje kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, jak już wiemy, mamy kilka typów testów standaryzowanych stosowanych powszechnie w praktyce szkolnej. Są to testy…

NIE BĄDŹ TAKI PEWNY, NAJPIERW SPRÓBUJ

Prawdę mówiąc zależałoby mi na tym, żebyś jak najwięcej swoich pizeświadczeń o sobie samym postawił pod znakiem zapytania I oczywiście żebyś zaczął je testować czynnie czyli przez eksperymentowanie. Nie potrafisz czegoś? A kto powiedział?…

ZBIERANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Dalszym krokiem po wyborze i sprecyzowaniu problemu oraz opracowaniu programu badań jest - jak już mówiliśmy - ustalenie sposobu bezpośredniego uzyskiwania faktów, które będą stanowiły podstawę dla wniosków #.

System żetonowy

W większości systemów żetonowych stosuje się początkowo rozkład wzmac- polega na tym, niania ciągłego, by stopniowo przejść do rozkładu wzmacniania sporadycz- że... nego: z czasem następuje całkowite wycofanie żetonów i innych sztucznych…