Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Budowa ciała a przestępczość

Trwające 8 lat badania Sheldona nad młodocianymi przestępcami miały na celu dostarczenie swego rodzaju tła, z którym mógłby on porównać wyniki swych badań nad normalną młodzieżą z college’ow. Badania te przeprowadzono w Hayden Goodwill Inn (Domu Dobrej Woli im. Haydena), internatowym ośrodku rehabilitacyjnym dla chłopców w Bostonie w stanie Massachusetts. W ciągu 3 lat od 1942 roku Sheldon i jego współpracownicy zbadali około 400 młodych ludzi, a następnie z tej próbki wybrali 200 do badania uzupełniającego po wojnie, kierując się kompletnością informacji o danej osobie oraz tym, czy zostało wyraźnie udowodnione, że popełniła ona przestępstwo. Wszystkich tych chłopców zbadano za pomocą Wykonaniowego Testu Określania Typu Somatycznego i przypisano im oceny trzech komponentów somatycznych, a także oceny wtórnych komponentów budowy ciała. Oceniono ich także w kategoriach komponentów psychiatrycznych, a ponadto zestawiono szczegółowe historie życia badanych, które zawierały informacje o ich poziomie umysłowym i wykształceniu, środowisku rodzinnym, historii chorób, działaniach przestępczych i charakterystycznym zachowaniu.

Rdzeniem sprawozdania Sheldona z tych badań było wiele tak zwanych biografii psychologicznych, które zawierały szkicowy zarys historii życia jednostki wraz z fotografiami służącymi do określenia jej typu somatycznego. Biografie te uporządkowano zgodnie z zasadami klasyfikacji, która dzieli tych młodych mężczyzn na grupy według upośledzenia umysłowego, psychopatii, alkoholizmu, nadmiernej kobiecości oraz stopnia przestępczości. Oprócz tych sklasyfikowanych szkiców biograficznych, które zadanie generalizacji przerzucają w dużej mierze na barki czytelnika, Sheldon przedstawia wykresy rozkładu typów somatycznych w tej populacji młodych przestępców w porównaniu z grupą studentów college’u. Jest widoczne, że studenci skupiają się wokół pośrednich typów somatycznych (4-4-4), z krańcami rozkładu dość równo podzielonymi między pozostałe części wykresu, podczas gdy przestępcy grupują się wyraźnie w „regionie północno-zachodnim” – są najczęściej endomorficznymi mezomorfami. W grupie przestępców znacznie wyższy jest poziom mezomorfii, a także zaznacza się wyraźnie brak osobników o wysokim komponencie ektomorficznym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.