Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Czym są nauki społeczne?

Ogólnym działem programu, do którego należy ta jednostka, są nauki społeczne. Do nauk społecznych zalicza się te przedmioty, które zajmują się wzajemnymi oddziaływaniami (interakcjami) zachodzącymi między ludźmi w grupach, a także między ludźmi a ich fizycznym środowiskiem. Nauki społeczne są niezwykle ważnym elementem całego programu szkolnego, ponieważ ich cele (polegające na pomaganiu dzieciom w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do tego. by stały się zaangażowanymi, światłymi i odpowiedzialnymi obywatelami) są w gruncie rzeczy równoważne celom całego kształcenia szkolnego (polegającym na ukształtowaniu dobrych obywateli naszej szkoły, miejscowej społeczności. państwa i świata). Program szkolny i program nauk społecznych rzeczywiście pomagają dzieciom w osiągnięciu samorealizacji, umożliwiając im doznawanie poczucia sukcesu i osiągnięć, kształtując w ten sposób dobrych obywateli jutra.

Tematem niniejszej jednostki programowej są Indianie ze szczepu Salish. Klasa, dla której przeznaczona jest ta jednostka programowa, jest liczącą około 35 uczniów IV klasą szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie należą do rasy białej, mniej więcej tyle samo jest wśród nich dziewczynek. co i chłopców. Nie ma w tej klasie dzieci z’wyraźnymi trudnościami emocjonalnymi ani z defektami fizycznymi. Poziom umiejętności czytania oscyluje między wyższym poziomem klasy trzeciej a niższym klasy piątej. Przewiduję, że zrealizowanie tej jednostki zajmie około trzech i pół tygodnia.

Uczniowie w poprzednich latach uczyli się o swym najbliższym środowisku (wiejskim i miejskim), o środowisku fizycznym (wprowadzenie podstawowych pojęć geograficznych) i o różnych narodach świata (np. Szwajcaria, Holandia). W klasie trzeciej uczyli się porównywać życie innych narodów ze swoim własnym (pod względem klimatu, zajęć itd.). Teraz, w klasie czwartej, dokładniej poznają swoją społeczność i naród, zaznajamiając się zarazem z tłem historycznym. Stąd temat dotyczący Indian ze szczepu Salish. ponieważ pod względem swego trybu życia bardziej niż jakakolwiek inna grupa są oni typowi dla pierwotnych mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.