Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

DEMOKRACJA

W demokracji władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli, którzy mają prawo uczestnictwa w życiu politycznym, w podejmowaniu ogólnonarodowych decyzji oraz w wyborze i odwoływaniu swoich przywódców.

Demokracja bezpośrednia, w której wszyscy członkowie danej społeczności osobiście uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych, ogranicza się wyłącznie do małych społeczności lub niewielkich organizmów politycznych i jest dosyć rzadka w nowoczesnym świecie. „Zgromadzenia ratuszowe” w Nowej Anglii są tylko skromnym przykładem tego typu demokracji.

Demokracja przedstawicielska, w której obywatele okresowo wybierają osoby reprezentujące ich w procesie podejmowania decyzji politycznych, jest bardziej powszechna. Określone warunki stwarzają klimat sprzyjający rozwojowi i utrzymaniu demokratycznej formy rządów.

Zaawansowanie w rozwoju gospodarczym często owocuje wzrostem liczby wykształconej ludności miejskiej, która oczekuje, a nawet domaga się znaczącej roli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Poza tym, kraje o wysoko rozwiniętej gospodarce mają zazwyczaj liczną klasę średnią, która uważa, że istniejący ustrój służy jej interesom i dlatego nie jest skłonna wspierać radykalnych zmian politycznych. Z tego też powodu utrzymanie demokracji wymaga mniejszej aktywności państwa niż w przypadku innych, wyżej opisanych ustrojów.

Ograniczanie władzy rządu w demokracjach dokonuje się za pomocą budowy instytucjonalnych zabezpieczeń, zwanych check and balance (kontrola i równowaga). W większości demokracji władza wykonawcza jest oddzielona od władzy ustawodawczej: rolą tej pierwszej jest wykonywanie ustaw uchwalonych przez tę drugą. Wiele państw demokratycznych posiada także niezawisłą władzę sądowniczą, której zadaniem jest kontrolowanie zarówno władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. Prócz ograniczeń strukturalnych ważną funkcję pełnią czynniki kulturowe, takie jak normy i wartości, które w istotny sposób ograniczają politykę rządu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.