Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Depresja inwolucyjna i paranoja

Jest to typ psychozy afektywnej, który występuje w późnej fazie wieku dojrzałego. Najczęstsze objawy to ostre depresje, silne poczucie winy, deluzje, lęki, podniecenia, hipochondria i bezsenność.

Oprócz chorób cechujących późną starość, schizofrenia należy prawdopodobnie do najczęściej spotykanych i najtrudniejszych do leczenia chorób psychicznych. Występuje ona czasem u osób starszych, jednak zwykle pojawia się w młodości i wczesnych latach dojrzałych. Charakteryzują ją zaburzenia osobowości. Pacjent traci „kontakt psychiczny” ze światem realnym, wykazuje zaburzenia uczuć i myśli, a w przypadkach ostrych jest niezdolny do porozumiewania się z innymi ludźmi, z wyjątkiem krótkich okresów poprawy. Schizofrenia często trwa przez wiele lat. Wielu starszych ludzi’ z diagnozą schizofrenii przebywa w szpitalach psychiatrycznych do późnego wieku. W okresie starczym objawy choroby upodobniają się do objawów charakterystycznych dla starczych zaburzeń psychicznych. W miarę upływu lat zacierają się różnice między różnymi klinicznymi typami schizofrenii. Po dłuższym okresie przebywania w zakładzie dla chorych psychicznie, pacjent zwykle staje się apatyczny, postępuje zgodnie z ustalonymi schematycznymi nawykami, a jego możliwości intelektualne obniżają się. Schizo- frenicy oraz ludzie ze starczą psychozą i innymi poważnymi chorobami psychicznymi na ogół nie wykazują poprawy zdrowia w warunkach reżimu szpitalnego. Obecnie dąży się do podtrzymania aktywności i zainteresowań pacjenta, w miarę możliwości opuszcza on szpital i powraca do domu, jeżeli zapewniona jest nad nim kontrola (7-8).

Chociaż objawy paranoidalne często towarzyszą schizofrenii, to jednak wielu psychiatrów wyróżnia paranoję jako odrębną jednostkę chorobową. Występuje ona stosunkowo rzadko. Jej objawami są urojenia prześladowcze lub wielkościowe, natomiast nie !pojawiają się halucynacje. Pacjenci zachowują zdolności, a bardziej inteligentni tworzą zwarty i szczegółowy system urojeniowy, związany często z niektórymi zdarzeniami z ich życia. Chociaż urojenia odgrywają w ich życiu dużą rolę, mogą oni wykonywać normalne zajęcia. Urojenia paranoiczne występują w średnim wieku lub później, a ich łagodniejsze formy trudno odróżnić od podejrzliwości i ekscentryczności, mieszczących się w normie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.