Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA CZ. II

Pokrewne wyrażonym tu poglądom jest stanowisko S. Szumana (1970) 87, który przez pojęcie dojrzałości szkolnej rozumie „(…) osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej’” (s. 153). Wrażliwość na naukę szkolną przejawia się, zdaniem autora,- przede wszystkim w zainteresowaniu .dziecka szkołą i wiadomościami oraz umiejętnościami, jakie może sobie tam przyswoić. Fakt, że”dziecko chętnie chodzi do szkoły i chce się uczyć, jest jednym ze sprawdzianów dostatecznego stopnia owej wrażliwości. Podatność na nauczanie i wychowanie w szkole polega na tym, że to, czego dziecko się uczy, jest dla niego przystępne i zrozumiałe. Wskaźnikiem podatności jest również umiejętność podporządkowania się wymaganiom nauczyciela i regulaminu szkolnego oraz zdolność do harmonijnego współżycia z kolegami.

Należy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że w zależności od systemu oświaty przyjętego w danym kraju, a w szczególności od organizacji nauczania początkowego, wymagania stawiane dziecku jako podmiotowi nauczania i wychowania będą różnorodne i zmienne, w związku z czym także i treść pojęcia dojrzałości szkolnej może ulegać zmianom. Nie mniejszą rolę odgrywa czynnik zmienności historycznej. W miarę jak coraz głębiej analizowano składniki i kryteria gotowości dziecka do przyswajania sobie wiedzy w szkole, jak również w miarę postępu nauk’pedagogicznych dokonała się ewolucja nie tylko zakresu i treści pojęcia,, ale także całokształtu problematyki dojrzałości szkolnej, włączając w to sposoby i narzędzia jej pomiaru, trzeba bowiem nadmienić, że psychologowie od początku rozpatrywali to zagadnienie m.in. od strony praktycznej i użytkowej, proponując rozmaite metody mające na celu ustalenie stopnia dojrzałości szkolnej dziecka na podstawie określenia szeregu właściwości rozwojowych przyszłego ucznia, takich, które miały zapewnić mu powodzenie w nauce.-

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.