Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Dzieci normalne a dzieci ograniczone umysłowo cz. II

W badaniach dotyczących innych prób uczenia się również stwierdzano zazwyczaj różnice na korzyść osób normalnych. Występują one na przykład w uczeniu się par elementów, w uczeniu się rozróżniania, w zadaniach polegających na rozwiązywaniu problemów, w próbach dotyczących pamięci werbalnej, w uczeniu się ubocznym (Miller, Hale, Stevenson). Różnice stają się wyraźne szczególnie wtedy, gdy ujednolicona jest ściśle technika badania i eksperymentator nie udziela specjalnej pomocy osobom niedorozwiniętym. We wszystkich wymienionych rodzajach zadań niedorozwinięci osiągają wyniki znacznie niższe, a próby weryfikacji statystycznej wskazują na istotność różnic nawet wówczas, gdy porównuje się wyniki przeciętnych osób normalnych, których iloraz inteligencji wynosi około 100, z wynikami osób niedorozwiniętych w stopniu niegłębokim o ilorazie inteligencji około 70 (Miller, Hale, Stevenson). Największe różnice stwierdza się w pamiętaniu słów i w zadaniach typu słownego.

Na uwagę zasługuje fakt, że analogiczne różnice na korzyść dzieci normalnych – aczkolwiek mniejszego stopnia – występują również wówczas, gdy porównuje się grupy osób w różnym wieku życia, ale w tym samym wieku umysłowym. Miller, Hale i Stevenson stwierdzili to w badaniach dzieci niedorozwiniętych umysłowo, których średni wiek życia wynosił powyżej 14 lat, i dzieci normalnych w wieku poniżej 10 lat. Podobne rezutaty uzyskali również inni autorzy (Clarke i Clarke, 1969). Wynik ten wydaje się szczególnie interesujący w zestawieniu z panującymi dawniej dość powszechnie poglądami, że uczenie się osób w różnym wieku żvria. ale w tvm samym wieku umysłowym przebiega podobnie (piszą

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.