Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Dziedziczenie zdobyczy rozwoju społeczno-historycznego

Mimo niezliczonych prób naukowego uzasadnienia pierwszej tezy, pozostaje Ona nadal nieudowodniona. Zawodne okazują się również dowody oparte na wynikach specjalnych badań. Dość wspomnieć o badaniach F. Maila, które całkowicie obalają dane histologiczne R. Beana, świadczące jakoby o istnieniu różnic histologicznych w strukturze kory mózgowej osobników białej i czarnej rasy. Jako przykład może służyć badanie, w którym wykryto, że rozkład współczynników ilorazu inteligencji dzieci adoptowanych i własnych w rodzinach o różnym statusie społecznym jest identyczny. Obala to mniemanie o istnieniu bezpośredniej zależności między tymi współczynnikami a właściwościami dziedzicznymi (Klineberg, 1955).

Jednak brak naukowego uzasadnienia tezy o dziedziczeniu zdobyczy rozwoju społeczno-historycznego nie jest sprawą najważniejszą. Rzeczą zasadniczą jest fakt, że logiczną konsekwencją tej tezy jest podział ludzi według ich zadatków wrodzonych na „prymitywnych” i „nadludzi”. Tymczasem przeobrażenia zachodzące na naszych oczach zdecydowanie obalają tę tezę. Zmienia się poziom rozwoju umysłowego całych narodów, kraje nieomalże powszechnego analfabetyzmu w krótkim czasie awansują do czołówki kulturalnej, mają liczną inteligencję. Jednocześnie zacierają się pod tym względem różnice wewnątrzrasowe i we- wnątrznarodowe, które jakoby z góry miały świadczyć o przezna- czeniu jednych ludzi do pracy fizycznej, zaś innych – do zawodów wymagających tzw. „wyższych” zdolności.

Przeciwstawne twierdzenie zakłada, że sukeesywność w historycznym rozwoju człowieka nie jest zdeterminowana przez prawa dziedziczności biologicznej. Działa tu szczególna, powstająca wyłącznie w społeczeństwie ludzkim, forma przekazywania zdobyczy poprzednich pokoleń pokoleniom następnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.