Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Dziedziczność zapewnia podstawy i ukierunkowanie rozwoju

Dziś wśród etologów, takich jak Lorenz i Tinbergen, biologów czy psychologów, nie podlega w zasadzie dyskusji fakt, iż żywe organizmy wyposażone są w odporne na wpływ środowiska (wstępnie zaprogramowane) mechanizmy genetyczne, zróżnicowane pod względem stopnia złożoności w zależności od gatunku, ułatwiające im reagowanie w sposób odpowiedni i adaptacyjny na środowiska, w jakich żyją. Piaget (1952) i inni – np. Ganz (1968), Sigel (1964), Miller (1964), Koestler (1964), Melzack (1968), Lorenz (1965) i Tinbergen (Hall, 1974) – podkreślają, iż dziedziczna informacja zapewnia organizmowi podstawę i ukierunkowanie (bias) dalszego rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego.

Biologiczną Podstawa: ogólna plastyczność, zapewniona dzięki ogromnym nadwyżkom podstawą materiału genetycznego Podstawę rozwoju zapewnia niebywała obfitość rozwoju materiału genetycznego w każdym organizmie, która zazwyczaj „o wiele jeSt ” przewyższa to, co się objawia. Genetyczny repertuar reakcji na środowisko jest bardzo szeroki, lecz dana reakcja pojawia się dopiero wówczas, gdy wprowadzi się jakieś określone środowisko” . Dzięki owym genetycznym nadwyżkom organizm może w dużym zakresie niezwykle elastycznie reagować adaptacyjnie na różnorodność bodźców środowiskowych. Zapewnia to mu pewien poziom elastyczności czy też plastyczności w jego adaptacji rozwojowej – u organizmów niższych poziom ten jest znacznie niższy niż u organizmów wyższych.

Ukierunkowanie, specjalna wrażliwość zapewniona dzięki wstępnie zaprogramowanemu materiałowi genetycznemu Mówiąc o ukierunkowaniu rozwoju mamy na myśli to, iż u wszystkich organizmów mamy do czynienia ze wstępnym zaprogramowaniem przynajmniej części potencjału genetycznego – stopień tego zaprogramowania jest większy u organizmów stojących na niższym szczeblu ewolucji, niższy zaś u zwierząt wyższych, w tym także u człowieka. Wstępne zaprogramowanie informacji genetycznej działa w sposób proaktywny. Oznacza to, iż dzięki niemu nowy organizm nastawia receptory, zwraca uwagę i reaguje w sposób właściwy i selektywny na te rozmaite bodźce ze swego otoczenia, które mają dla niego znaczenie adaptacyjne, natomiast ignoruje bodźce z tego punktu widzenia obojętne.

Innymi słowy, obfitość materiału genetycznego umożliwia organizmowi ogólną plastyczność, natomiast wstępne zaprogramowanie tego materiału zapewnia specjalną selektywność, czy też wrażliwość. Warto zwrócić uwagę, że ta właściwość działania genów odnosi się do czegoś, co można by określić mianem wrodzonego systemu motywacyjnego – u ludzi może niepełnego, lecz występującego w sposób oczywisty przynajmniej w zaczątkowej formie. Pamiętasz zapewne, że Bruner, Montessori, Maslow, Freud,

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.