Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Dziedzina fenomenologii i egzystencjalizmu

W Ameryce jest wielu psychologów egzystencjalnych, ale ich poglądy wywodzą się w dużej mierze z poglądów Binswangera oraz innych europejskich psychologów i psychiatrów. Jednym z najbardziej żarliwych amerykańskich wyrazicieli egzystenc- jalizmu jest Roiło May, a napisane przez niego początkowe rozdziały książki Existence (Egzystencja) (May, Angel i Ellenberger, 1958) oraz jego książka Existential psychology (wyd. drugie, 1969 – Psychologia egzystencjalna) są dla psychologów amerykańskich podstawowym źródłem wiedzy o egzystencjalizmie.

Płodnym autorem w dziedzinie fenomenologii i egzystencjalizmu jest Adrian Van Kaam, profesor psychologii Uniwersytetu Duquesne. Ma on tę przewagę, iż zapoznał się z myślą egzystencjalną i fenomenologią na uniwersytetach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych. W swej książce Existential foundations ofpsychology (1966 – Egzystencjalne podstawy psychologii) potraktował temat w sposób wyczerpujący i obszerny. Innym wybitnym amerykańskim psychologiem egzystencjalnym jest James Bugental (1965). W niniejszej książce omawiani są także inni teoretycy, którzy w różnym stopniu ulegali wpływom egzystencjalizmu- są to Allport, Angyal, Fromm, Goldstein, Lewin, Maslow i Rogers.

Ludwik Binswanger urodził się 13 kwietnia 1881 roku w Kreuzlingen w Szwajcarii. Stopień doktora medycyny uzyskał na uniwersytecie w Zurychu w 1907 roku. Studiował pod kierunkiem Eugena Bleulera, czołowego psychiatry szwajcarskiego, razem z Jungiem. Był on jednym z pierwszych szwajcarskich zwolenników Freuda i przyjaźnił się z nim przez całe życie (relację na temat tego bliskiego związku znaleźć można u Binswangera, 1957). Binswanger objął po swoim ojcu stanowisko naczelnego lekarza i dyrektora Sanatorium Bellevue w Kreuzlingen. Zmarł w 1966 roku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.