Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

ERICH FROMM

Erich Fromm urodził się w 1900 roku we Frankfurcie w Niemczech. Studiował psychologię i socjologię na uniwersytetach w Heidelbergu, Frankfurcie i Monachium. Po uzyskaniu w Heidelbergu w 1922 roku stopnia doktora filozofii uczył się psychoanalizy w Monachium i w sławnym Berlińskim Instytucie Psychoanalitycznym. W 1933 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął pracę jako wykładowca w Chicagowskim Instytucie Psychoanalitycznym, a następnie rozpoczął prywatną praktykę w Nowym Jorku. Wykładał na wielu uniwersytetach i w wielu instytutach w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku. W czasie powstawania niniejszej pracy Fromm mieszkał w Szwajcarii. Jego książki zyskały sobie duże uznanie nie tylko specjalistów w dziedzinie psychologii, socjologii, filozofii i religii, lecz także ogółu czytelników.

Fromm był pod silnym wpływem dzieł Karola Marksa, a zwłaszcza jego wczesnej pracy Rękopisy ekonomiczne i filozoficzne, która powstała w 1844 roku. Pracę tę w angielskim tłumaczeniu T.B. Bottomore’a Fromm dołączył do swej książki Marx’s concept of man (1961 – Marksowska koncepcja człowieka). W pracy Beyond the chains of illusion (1962 – Poza okowami iluzji) Fromm porównuje idee Freuda i Marksa, zwracając uwagę na niezgodności i podejmując próbę syntezy. Fromm uważa Marksa za myśliciela głębszego od Freuda i posługuje się psychoanalizą głównie w celu wypełnienia luk w dziele Marksa. Fromm (1959) jest autorem wysoce krytycznej, a nawet polemicznej analizy osobowości Freuda i jego wpływu na psychologię, natomiast w innej swej pracy (1961) chwali bez zastrzeżeń Marksa. Aczkolwiek Fromma można by trafnie nazwać marksistowskim teoretykiem osobowości, on sam woli nazywać siebie humanistą dialektycznym. W pracach Fromma znajduje odbicie jego rozległa wiedza z zakresu historii, socjologii, literatury i filozofii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.