Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Trzy główne typy charakteru społecznego

Zidentyfikowano trzy główne typy charakteru społecznego: produktywno-groma- dzący, produktywno-eksploatatorski i nieproduktywno-receptywny. Do typu produk- tywno-gromadzącego należeli właściciele ziemscy, do typu produktywno-eksploata- torskiego kupcy, a do typu nieproduktywno-receptywnego ubodzy robotnicy. Ponieważ osoby o podobnych strukturach charakteru zwykle żenią się między sobą, przeto te trzy typy reprezentują dość sztywną strukturę klasową wioski.

Zanim do wioski tej dotarły wpływy techniki i industrializacji, były w niej tylko dwie główne klasy: właściciele ziemscy i chłopi. Typ produktywno-eksploatatorski istniał tylko jako typ dewiacyjny, odbiegający od normy. Jednakże właśnie przedstawiciele tego typu zainicjowali udostępnianie owoców techniki mieszkańcom wsi, stając się przez to symbolami postępu i przywódcami tej społeczności. To oni dostarczali towarów przemysłowych, a także taniej rozrywki w postaci filmów, radia i telewizji. W rezultacie ubodzy chłopi zostali oderwani od swych tradycyjnych wartości kulturowych, nie zyskując w zamian wielu materialnych korzyści, jakie oferuje rozwinięte technicznie społeczeństwo. To, co zyskali, było tandetą w porównaniu z tym, co mieli uprzednio: filmy zajęły miejsce festynów, radio zastąpiło miejscowe kapele, gotowe ubrania wyparły ręcznie tkaną odzież, a produkowane masowo artykuły gospodarstwa domowego i meble wyeliminowały podobne wyroby wytwarzane ręcznie. Głównym celem tych badań było jednak zilustrowanie tezy Fromma, że charakter (osobowość) wpływa na strukturę społeczną i zmiany społeczne, a także sam jest przez nie kształtowany.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.