Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Gry i symulacje: wysoce użyteczne strategie nauczania

Gry i techniki symulacyjne znane są od dawna: niemniej dopiero ostatnio zaczęto je stosować w szkołach. Obydwie te metody, użyte razem bądź z osobna, są źródłem potencjalnych strategii nauczania wyzwalających natychmiastową motywację i z dużym stopniem prawdopodobieństwa prowadzących do uczenia się ze zrozumieniem.

Symulacja jest „uproszczoną, ale dokładną reprezentacją niektórych aspektów świata rzeczywistego”8. Może mieć charakter fizyczny i być np. prostym, statycznym modelem układu słonecznego, samolotu lub złożonym urządzeniem symulacyjnym układu kierowniczego, stosowanym do treningu pilotów czy kierowców. Może istnieć także symulacja społeczna, związana ze stosunkami międzyludzkimi, taka jak np. model jakiejś instytucji społecznej lub całego systemu typu rodziny, środowiska czy narodu.

Grę definiuje się w szerokim tego słowa znaczeniu jako „aktywność, obejmującą interakcję między jednostkami lub grupami, dążącymi do realizacji określonych celów. Środki, służące osiąganiu tych celów, wyznaczone są przez reguły gry”9. W powyższej definicji zawiera się powszechnie używane znaczenie słowa gra, obejmujące taką aktywność, jak gra w koszykówkę, w karty czy szachy, a także wiele codziennych zajęć uczniów i nauczycieli w szkole. Jak podkreślają Maidment i Bronstein (1973): „sytuacja gry występuje wówczas, gdy pozostający w obrębie pewnego systemu pojedynczy aktorzy lub gracze nie mają możliwości osiągnięcia swych celów w pojedynkę” 10. Jako nauczyciele, możemy przy tworzeniu strategii motywowania uczniów osiągnąć duże korzyści z gier i technik, symulacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.