Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Introspekcja

Resumując charakterystykę spostrzeżenia wewnętrznego (introspekcji) należy za Twardowskim stwierdzić, że 1) doświadczenie wewnętrzne ma charakter niezffiyslowy, im. obywa się bez udziału narządów zmysłowych, opierając się jedynie na samej świadomości. 2) Jest doświadczeniem oczywistym, tzn. przedmiot jego musi istnieć w przeciwieństwie do przedmiotu spostrzeżenia zewnętrznego, który jedynie istnieć może. 3) Doświadczenie wewnętrzne przedstawia nam „źródłowo” akty psychiczne, jest więc w psychologii niezastępowalne i pierwotne. Stanowi ostateczny miernik wartości wszystkich innych metod pośredniego docierania do przedmiotów dziedziny psychicznej. Będąc dla psychologii doświadczeniem podstawowym, posiada jednak swoiste ograniczenia w stosunku do metod poznawczych, którymi posługują się nauki przyrodnicze. Otóż fakty doświadczenia wewnętrznego nie dają się obserwować ze względu na swoją krótkotrwałość i momentalność, nie zawsze też, nie we wszystkich wypadkach dają się sztucznie wytworzyć w celu obserwacji. Nie wszystkie zjawiska psychiczne dają się drogą eksperymentalną „sprowokować”. Niemożliwość obserwacji zastępuje psychologia częściowo eksperymentem. Doświadczenie wewnętrzne – co także stanowi o jego ograniczeniu – przedstawia nam jedynie nasze własne stany psychiczne. Aby zbadać życie innych, musi psychologia badać objawy życia psychicznego, czego nie może dokonać za pomocą introspekcji, lecz spostrzeżenia zewnętrznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.