Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Jakim rodzajem zaburzenia jest jąkanie?

Brak miejsca nie pozwala nam na omówienie całokształtu tych niezmiernie interesujących, choć często nie dopracowanych jeszcze ostatecznie teorii. Ograniczymy się jedynie do rozpatrzenia niektórych z nich, tych mianowicie, które wydają się bardziej reprezentatywne.

Na początku XX w. liczni badacze widzieli w leworęczności główną przyczynę zaburzeń mowy, przede wszystkim zaś jąkania. Sądzono przy tym, że zaburzenia mowy występują głównie u tych leworęcznych, którzy zmuszani są przez rodziców, wychowawców i nauczycieli do posługiwania się ręką prawą. Prowadzone w latach ostatnich badania statystyczne podważyły słuszność tych przekonań. Podczas, gdy bowiem procent leworęcznych waha się od 7 do 25% (w zależności od przyjętych kryteriów oceny), to liczba osobników jąkających się nie dochodzi nawet do 1%. Ponadto w każdej przypadkowo dobranej grupie dzieci jąkających się stwierdza się również zawsze pewien procent osobników praworęcznych, jednorodnie i silnie zlateralizowanych jąkają się oni zupełnie tak samo, jak ich leworęczni i źle zlateralizowani koledzy (Ajuriaguerra, Diatkine i inni, 1958). Nie można zatem uznać leworęczności ani za warunek konieczny jąkania, ani też za wystarczający-

Część autorów zalicza jąkanie do zaburzeń o charakterze nerwicowym, widząc w nim jedną z tzw. nerwic monosymptomatycznych, część zaś wyodrębnia różne postacie jąkania i tylko jedną z nich uważa za zaburzenie o charakterze czynnościowym typu nerwicowego.

Tak np. zdaniem Schildera (patrz Mitrynowicz, 1952) nieprawidłowy mechanizm mowy w jąkaniu powstaje na skutek zaburzonego funkcjonowania jąder podkorowych autor ten nazywa jąkanie nerwicą jąder podkorowych. H. Gutzman uważa jąkanie za nerwicę koordynacyjną, powstałą jako rezultat wrodzonego upośledzenia czynnościowego ośrodków motorycznych regulujących pracę, mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Zaburzenie pracy tych ośrodków powoduje, zdaniem wyżej cytowanych autorów, nieprawidłowe skurcze w obrębie zarówno mięśni oddechowych, jak i fonacyjnych i artykulacyjnych. Skurcze te przenoszą się na inne grupy mięśniowe, powodując współruchy, które występują jednocześnie z jąkaniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.