Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Konsekwencje zachowania instrumentalnego

Konsekwencje zachowania instrumentalnego, które są ważne dla człowieka, które sterują jego działaniem, nazywamy wzmocnieniem. Pojęcie wzmocnienia jest bez wątpienia terminem technicznym: mimo to muszę je wprowadzić, ponieważ odgrywa ono tak ważną rolę w portrecie behawiorystycznym, jak pojęcie energii i masy w fizyce czy pojęcie popytu i podaży w ekonomii. Bez niego koncepcja ta byłaby bardzo prymitywna.

Wzmocnienia są różnorodne. Szczególne znaczenie ma jednak wyróżnienie wzmocnień pozytywnych i negatywnych. Do pierwszych z nich należą te konsekwencje zachowania, które są pożądane i korzystne: mogą nimi być: pokarm, wynagrodzenie, uznanie społeczne, awans na kierownicze stanowisko, podziw, a nawet miłość demonstrowana przez partnera: „czym jest bowiem miłość, jeśli nie pewnym rodzajem wzmocnienia pozytywnego”6. Bardzo często wzmocnienia te nazywa się nagrodami: nie można jednak zapominać, że w psychologii pojęcie nagrody ma znacznie szerszy zakres niż w życiu potocznym.

Z kolei wzmocnienie negatywne to bodźce awer- syjne, takie jak zagrożenie, przymus, dezaprobata grupy, degradacja zawodowa, porażka czy biurokratyzm. Są to po prostu szeroko rozumiane kary. Prawdopodobnie najprościej można by powiedzieć, że rzeczy dobre dla człowieka są wzmocnieniami pozytywnymi, a rzeczy złe – negatywnymi. W każdym razie takie definicje tych pojęć można już znaleźć w książce Poza wolnością i godnością.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.