Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

KULTURA MATERIALNA I NIEMATERIALNA

Kulturą materialną nazywamy wszystkie dotykalne, konkretne wytwory społeczeństwa. Kulturę materialną stanowią, na przykład, odkrycia archeologiczne: gliniane dzbany, biżuteria, broń. Obejmuje ona również tak różne obiekty, jak telewizory, samoloty, stadiony baseballowe, ubrania, drapacze chmur i pralki automatyczne. Krótko mówiąc, każdy fizyczny przejaw życia ludzi jest częścią kultury materialnej.

Kultura materialna jest przekazywana kolejnym pokoleniom. Niektóre wytwory, takie jak samoloty, są często modernizowane: inne, jak np. wanny, nie zmieniają podstawowej struktury. Istnieją wytwory, np. suwak logarytmiczny, które ustępują miejsca nowościom technicznym: są też i takie, które – jak hula-hoop – wychodzą z mody. Jednak bez względu na zachodzące zmiany składniki kultury materialnej są ważną częścią fizycznego środowiska społeczeństwa.

Socjologowie koncentrują się na kulturze niematerialnej – duchowych wytworach społeczeństwa przekazywanych przez pokolenia. Wytwory te stanowią ośrodek życia społecznego.

Poglądy, jakie wytworzyliśmy sobie na temat świata, składają się na ważny aspekt kultury niematerialnej. Poglądy te są częścią kulturowego dziedzictwa wszystkich społeczeństw. Pojęcie wiedza odnosi się do zbioru takich pojęć, które oparte są na wnioskach pochodzących z doświadczenia empiryczne- go. Na przykład: kulistość Ziemi i związek między niską wagą noworodków a paleniem podczas ciąży to elementy naszej wiedzy.

Przekonania są natomiast poglądami nie popartymi odpowiednią wiedzą empiryczną w takim stopniu, który umożliwiałby uznanie ich za niewątpliwie prawdziwe. Dwoma kontrowersyjnymi przykładami przekonań są zdania: życie zaczyna się w chwili poczęcia (patrz rozdz. 13): kara śmierci przeciwdziała zbrodniom (patrz rozdz. 8).

Kultury wszystkich społeczeństw zawierają poglądy na temat środowiska naturalnego oraz świata stworzonego przez ludzi. Co więcej, wszystkie kultury wytworzyły idee dotyczące wielu nie sprawdzonych czy niejednoznacznych aspektów życia i śmierci, takich jak na przykład istnienie życia po śmierci, znaczenie szczęścia, ostateczny los wszechświata. Przekonania te przenikają codzienną ludzką egzystencję na całym ziemskim globie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.