Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Materiały stosowane w metodzie autoinstrukcji

Dwa główne cele materiałów stosowanych w metodzie autoinstrukcji Dzięki nauczaniu programowanemu można osiągnąć dwa ważne cele: (1) opanowanie nowego zachowania: (2) utrwalenie zachowań wyuczonych wcześniej. Początkującemu nauczycielowi przygotowanie materiałów służących utrwaleniu i umocnieniu wcześniej wyuczonych zachowań sprawi prawdopodobnie mniejsze trudności, ponieważ zasadniczym celem takich materiałów jest przećwiczenie materiału już przyswojonego. Przy przygotowywaniu materiałów ćwiczeniowych pojawia się najpierw problem celu ćwiczeń a następnie – warunków, w jakich powinny się one odbywać. Zagadnienia te, jak widać, wiążą się z przechowaniem w pamięci i transferem uczenia się.

Materiały stosowane w metodzie autoinstrukcji (materiały autoinstruują- ce), przeznaczone do utrwalania i umacniania zachowań, muszą spełniać pewne wymogi: (1) powinny być zaopatrzone w pisemne instrukcje posługiwania się nimi, (2) układ materiału powinien być taki, by ćwiczyło się go w kontekście i w formie, w jakich później będzie odtwarzany i wykorzystany, (3) po każdej reakcji musi następować bezzwłocznie informacja zwrotna co do jej poprawności. Z chwilą, gdy znamy główne wymagania, jakim trzeba sprostać przygotowując tego typu materiały, obmyślenie ćwiczeń na ten czy inny temat jest rzeczą stosunkowo prostą. Ćwiczenia mogą mieć rozmaitą postać. Cały materiał można np. rozpisać na kartach, z których każda zawiera jakąś informację do przetworzenia. Odpowiedzi umieszcza się na odwrocie. (Por. rys. 8-3.)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.