Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Metoda antycypacji

Metoda ta stanowi modyfikację metody uczenia się przez powtarzanie. Zainicjował ją Ebbinghaus na przełomie ubiegłego i obecnego stulecia. Metoda ta nadaje się do badania uczenia się materiału seryjnego i stosowana jest najczęściej przy użyciu mnemometru. Aparat ten pozwala na kolejną ekspozycję elementów listy, na przykład sylab bez sensu, cyfr lub wyrazów, w odstępach czasu regulowanych przez eksperymentatora.

W okienku mnemometru ukazują się kolejne elementy listy. Po jednorazowej lub kilkakrotnej ekspozycji całej listy badany otrzymuje polecenie, aby wypowiadał – jeżeli pamięta – odpowiednie sylaby lub słowa stanowiące elementy listy zanim ukażą się one w okienku mnemometru. Jeżeli elementy A, B, C, D… następują po sobie kolejno, to w tym czasie, gdy w okienku mnemometru widoczny jest element A, badany powinien wypowiedzieć element B, a element C w tym czasie, gdy w okienku ukazuje się element B. Tak więc badany wyprzedza swoimi wypowiedziami to, co ukazuje się w okienku mnemometru. Stąd pochodzi właśnie nazwa metody antycypacji.

Eksperyment przeprowadzany jest tak długo, aż badany osiągnie określone kryterium. Jako kryterium przyjmuje się zwykle jedno- lub kilkakrotną antycypację wszystkich elementów listy. Wskaźnikiem ogólnym może być czas lub liczba powtórzeń listy, niezbędnych do osiągnięcia kryterium. Podaje się również liczbę przypadków, w których elementy listy nie były antycypowane. Metoda pozwala ponadto na obliczenie szeregu wskaźników szczegółowych, dotyczących szybkości uczenia się poszczególnych elementów serii. Za pomocą tej metody można określić liczbę i rcdzaj elementów zapamiętanych w poszczególnych stadiach uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.