Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Metody kombinowane przy uczeniu się – ciąg dalszy

Wśród metod kombinowanych na specjalną uwagę zdaje się zasługiwać metoda następująca. Uczenie rozpoczyna się od zapoznania z całością materiału, później następuje powtarzanie odpowiednio wybranych części z uwzględnieniem ich znaczenia oraz stopnia trudności i wreszcie uczenie się całościowe. Można przypuszczać, że początkowe uczenie się całościowe materiałów sensownych (np. tekstów) ułatwia zrozumienie i przyswajanie istotnych związków. Podobnie jest chyba w uczeniu się złożonych czynności: następuje spostrzeżenie ich całościowej struktury.

Późniejsze powtarzanie elementów w celu ich wyćwiczenia i utrwalenia jest wówczas odnoszone do przyswojonej wstępnie całości i nie rozbija jej struktury. Przeciwnie, można przypuszczać, że owa struktura dzięki wypełnianiu istniejących luk i utrwalaniu elementów ulega wzmocnieniu, a całościowe powtórzenie końcowe sprzyja jej ostatecznej konsolidacji.

Istotną sprawą przy tak kombinowanym sposobie uczenia się jest wybór części do powtórzeń. Powinny to być elementy najważniejsze ze względu na opanowywaną całość oraz elementy najtrudniejsze ze względu na swoją własną strukturę, ze względu na rodzaje powiązań z innymi elementami i ze względu na strukturę całości. Wiele stwierdzonych tu prawidłowości ogólnych można wykorzystać w praktyce, jednakże uwzględnianie tylko tych prawidłowości okazuje się zwykle niewystarczające. Aby sformułować istotnie użyteczne wskazania praktyczne, konieczne jest respektowanie specyfiki materiału, okoliczności towarzyszących uczeniu się oraz właściwości rozwojowych i indywidualnych osoby uczącej się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.