Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Mitologia kary

Gdy nasi uczniowie dobrowolnie uważają na lekcjach i uczestniczą w zajęciach, powiadamy że są motywowani. Wzbudzenie u nich tej motywacji jest jednym z głównych emocjonalnych celów nauczycieli. W rozdziale 8. zobaczyliśmy, jak dzięki materiałom programowanym i pomocom naukowym można wykorzystać zasady nauki o zachowaniu do zoptymalizowania nauczania każdego ucznia z osobna. W rozdziale 9. była mowa o tym, jak przełożyć wywodzące się z nauki o zachowaniu reguły wzmacniania na takie strategie nauczania, które przykują uwagę uczniów, wyzwalając w nich mechanizmy samomotywacji. Choć reguły wzmacniania pozytywnego są nieliczne, liczba opartych na nich strategii ograniczona może być jedynie przez zakres naszych zdolności twórczych lub inwencji. Dowiedzieliśmy się, że dzięki zestawieniu reguł wzmacniania pozytywnego 49 z właściwościami symulacji i gier, można otrzymać strategie nauczania o cechach zbliżonych do gry. Strategie tego typu bardzo silnie przyciągają uwagę i skłaniają uczniów do czynnego uczestniczenia w zajęciach. Dążenie do rozwiązania problemu motywacji uczenia się w drodze syntezy naszych reguł wzmocnienia pozytywnego oraz właściwości symulacji i gier, doprowadziło do sformułowania reguł nadrzędnych stanowiących podstawę modelu gier. Przekonaliśmy się, że model gier jest użyteczną strategią wzmacniania u uczniów takich zachowań, jak skupianie uwagi, czynne uczestniczenie w zajęciach i przypisywanie wartości uczeniu się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.