Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Młodzież w szkole

Z zestawienia tego wynika, że w badanej grupie aż 83,7% młodzieży pozostawało .w stosunkach konfliktowych ze szkołą. Ze względu na niewielki zakres badań wyniki te nie mogą być generalizowane, zwłaszcza że brakuje badań porównawczych obejmujących okres wcześniejszy.

W przytoczonych badaniach płeć okazała się czynnikiem różnicującym, dziewczęta bowiem lepiej niż chłopcy współżyją z nauczycielami. Nasilenie konfliktów przypada na 15 – 16 r.ż. (kl. IX i X).

Badana młodzież, pytana o przyczyny negatywnych stosunków, wymieniła przede wszystkim niektóre cechy osobowości nauczycieli, jak np. niesprawiedliwość (27,8%> młodzieży), formalny, oschły stosunek do uczniów (13,8%), ponadto brak wyrozumiałości, zbytnią surowość, braki dydaktyczne i inne. Na pozytywne kontakty wpływają zdaniem młodzieży takie cechy, jak: bezpośredni, życzliwy, cierpliwy i wyrozumiały stosunek do uczniów, a ponadto walory intelektualne, dydaktyczne i wychowawcze (odpowiednie środki i metody oddziaływania) nauczyciela.

Z badań tej autorki wynika, że pewna część uczniów przyznaje, iż charakter ich kontaktów z dorosłymi zależy w dużej mierze od nich samych: do konfliktów doprowadzają pewne cechy i stany samej młodzieży, jak upór, nieposłuszeństwo, nerwowość i zmęczenie, skrytość i tendencje do izolacji, lenistwo i inne (Skorupska-Sobańska, 1967, s. 76).

Ujawnione w badaniach Sobańskiej poglądy młodzieży na stosunki panujące między młodzieżą a jej wychowawcami świadczą, że układ ten jest dla młodzieży źródłem wielu napięć i rozczarowań. Wyniki badań stanowią sygnał, że za subiektywnymi ocenami kryje się splot czynników obiektywnych, doprowadzających do takich ocen, i że w tej dziedzinie wiele jest do naprawienia.

Oprócz nauczycieli, drugim ważnym czynnikiem kształtującym rozwój społeczny młodzieży jest współżycie z rówieśnikami. W okresie dorastania młodzież jest specjalnie wrażliwa na wpływy grupy rówieśniczej i jej zachowanie się fczęsto jest determinowane przez różne elementy życia społeczngo w klasie szkolnej, jak: normy grupowe, pozycja ucznia w grupie, rola, jaką pełni, stopień integracji członków grupy, ogólna atmosfera klasy, stosunki między jednostkowe i międzygru- powe (np. między dziewczętami i1 chłopcami, między poszczególnymi paczkami w klasie) itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.