Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Mowa pisana – dalszy opis

Stanisław Kowalski, jeden z badaczy i organizatorów tych badań w Polsce, pisze: „Psychologia rozwoju mowy dziecka, która w zakresie mowy ustnej zaledwie w ciągu ostatnich stu lat osiągnęła olbrzymi dorobek, w zakresie mowy pisanej stawia dopiero pierwsze kroki” (1959, s. 18).

S. Kowalski czyni wymienione stadia mowy pisanej przedmiotem analizy od strony fizjologiczno-psychologicznej i wykazuje konieczność uwzględnienia tego aspektu w dydaktyce. W długoletnim procesie rozwojowym funkcji pisania – zdaniem tego autora-przecenia się na ogół (w dydaktyce) rolę mechanizmu automatyzacji, a nie docenia się świadomej pracy myślowej dziecka i wysiłku uwagi dowolnej, które to czynniki są ważne nie tylko przy opanowywaniu reguł ortograficznych, ale i przy pisaniu liter, słów i zdań. Świadome operacje myślowe zachodzą w jednym i drugim wypadku, bo proces automatyzacji czynności pisania jest procesem długotrwałym, w którym przenikają się wzajemnie procesy świadomości, automatyzacji świadomych czynności technicznych w zakresie opanowania pisania i operacji myślowych oraz procesy dezautoma- tyzacji funkcji, które nie były przez czas dłuższy powtarzane i dlatego wymagają powrotu do kontroli świadomości (Kowalski, 1959).

W opanowaniu umiejętności i nawyków pisania odgrywają rolę czynniki psychologiczne, fizjologiczne i motoryczne. Analiza szerokiego materiału badawczego, dokonana z uwzględnieniem tych trzech aspektów pozwala na wyróżnienie trzech stadiów w kształtowaniu się tego procesu: stadium opanowania schematów liter i połączeń, stadium modyfikacyjne wpiśmie oraz stadium pisma zindywidualizowanego (por. Wróbel, 1970).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.