Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

JAKA MOŻE BYĆ TEMATYKA ZABAW DLA DZIECI?

Przełomowym momentem w rozwoju zabaw tematycznych jest świadome podjęcie i podtrzymywanie w toku zabawy określonej roli (Elkonin, 1969). Następuje wówczas zmiana postawy dziecka wobec dorosłych: po opanowaniu prostych działań na przedmiotach dziecko, bardziej zaradne i sa- modzielne, pragnie brać udział w zajęciach i pracach, jakie uprawiają dorośli. Sprzeczność między tendencją do działania a możliwościami jego realizacji jest motorem rozwoju właściwej zabawy w role, samorzutnie inicjowanej przez dzieci. Występowanie w roli osoby dorosłej, wykonującej atrakcyjny dla dziecka zawód, zmienia sytuację ludyczną, otwierając przed dzieckiem pole do działania, w którym zależnie od swych skłonności, rodzaju doświadczeń, typu wyobraźni i poziomu rozwoju psychicznego- może wykonywać czynności umowne, a zarazem analogiczne do realnych czynności, mające określone źródła społeczne, lecz po dziecięcemu przetwarzane i upraszczane.

Zabawy tematyczne można charakteryzować od wielu różnych stron. Oto ich najważniejsze cechy w interesującym nas okresie rozwojowym. Tematyka zabaw jest na ogół szeroka i różnorodna. Wraz z wiekiem rozszerza się krąg tematów. Zdaniem psychologów radzieckich (Zaporożec, Elkonin, 1965: por. też: Okoń, 1950) dzieci przechodzą od zabaw o treści wziętej z życia codziennego do inscenizowania w zabawach zdarzeń zaczerpniętych z opowiadań, bajek, filmów itp., w końcu zaś do zabaw odtwarzających szersze treści społeczne. Analiza obszernych materiałów, zebranych w przedszkolach polskich przez W. J. D y n e r a (1971), potwierdziła te prawidłowości. Tabela 23 ukazuje częstotliwość poszczególnych kręgów tematycznych dla 37 obserwowanych grup przedszkolnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.