Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

NORMY ROZWOJOWE MŁODZIEŻY

Proces dojrzewania jednostki nie kończy się, jak wiadomo, na okresie dorastania. Zakończenie tego procesu stanowi faza młodzieńcza. Jeśli ponadto będziemy pamiętać, że poszczególne aspekty osobowości rozwijają się nierównomiernie, i uwzględnimy fakt istnienia olbrzymich różnic indywidualnych w zakresie rozwoju poszczególnych jednostek, zrozumiemy, dlaczego trudno jest mówić o jakichś ścisłych normach tego wieku. Łatwiej natomiast będzie wskazać zadania rozwojowe tego okresu lub kierunek zmian dotyczących poszczególnych aspektów rozwijającej się osobowości.

A. Cole (1965, s. 6-7) wymienia dziewięć głównych dziedzin, w których zmiany te zachodzą, i charakteryzuje w każdej z nich kierunek tych zmian:

– 1) ogólne dojrzewanie emocjonalne: od uczuć destrukcyjnych i braku równowagi do uczuć konstruktywnych i osiągnięcia równowagi emocjonalnej: od subiektywnej interpretacji sytuacji do obiektywnej: od dziecinnych lęków i motywów do dorosłych bodźców emocjonalnych: od uciekania od konfliktów do stawiania im czoła:

– 2) ustalanie się zainteresowań płcią przeciwną: od zainteresowań tą samą płcią do zainteresowań płcią przeciwną: od kontaktów z wieloma kolegami do wyboru jednego towarzysza: od uświadamiania sobie rozwoju seksualnego w sposób ostry do rzeczowego uznania faktu dojrzałości seksualnej:

– 3) emancypacja spod kontroli domu: od ścisłej kontroli rodzicielskiej do samokontroli: od szukania oparcia w rodzicach do polegania na sobie samym: od uznawania rodziców jako wzorii postępowania do traktowania ich jako przyjaciół:

– 4) dojrzewanie społeczne: od poczucia niepewności w grupie rówieśniczej do osiągnięcia pewności akceptacji przez grupę: od społecznej niezaradności do zaradności: od niewolniczego naśladowania rówieśników do wyemancypowania się: od społecznej nietolerancji do tolerancji:

– 5) dojrzewanie intelektualne: od wiary w prawdę na podstawie autorytetu do żądania dowodów: od faktów do wyjaśnień: od wielu zainteresowań różnorakich do kilku stałych:

– 6) w y b ó r zawodu: od zainteresowań atrakcyjnymi zawodami do zainteresowań zawodami opłacalnymi: od zainteresowań wieloma zawodami do zainteresowania kilkoma: od przeceniania lub niedoceniania swoich zdolności do właściwej ich oceny:

– 7) używanie wolnego czasu: od zainteresowania zabawami siłowymi (mocowanie się) do zainteresowania grami zespołowymi i współ-: zawodnictwem intelektualnym: od zainteresowania indywidualną działalnością do zainteresowania powodzeniem zespołu: od wielu hobby dó jednego lub dwóch: od udziału w grach i zawodach do biernej obserwacji takowych: od udziału w wielu kółkach zainteresowań do udziału w kilku:

– 8) filozofia życia: od obojętności na zagadnienia ogólne do zainteresowania nimi: od konkretnych zwyczajów moralnych do uogólnionych zasad postępowania: od dążenia do przyjemności i unikania bólu do zachowania opartego na świadomości i obowiązku:

– 9) identyfikacja samego siebie: od braku lub słabego spostrzegania samego siebie do spostrzegania dosyć poprawnego: od słabego do dobrego pojęcia o spostrzeganiu siebie samego przez innych ludzi: od identyfikacji z niemożliwymi celami do identyfikacji z celami osiągalnymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.