Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

OBECNY STATUS I OCENA PSYCHOLOGII WSCHODU

Abhidhamma nie wypowiada się na temat wielu kwestii istotnych dla zachodnich teoretyków osobowości. Na przykład nic nie mówi o wpływie wydarzeń z okresu dzieciństwa na osobowość ani o stadiach rozwoju od dzieciństwa do wieku podeszłego. Przyczyną tego może być to, że buddyzm przyjmuje zupełnie inną perspektywę ludzkiego życia niż ta, którą przyjmują koncepcje Zachodu. Dla buddysty ludzkie życie jest jednym ogniwem w ciągłym łańcuchu reinkarnacji, przy czym tak jak każdy moment psychologiczny kształtuje chwilę następną, każdy żywot ma wpływ na następną inkarnację jednostki. Z tej przyczyny buddyzm kładzie szczególny nacisk na stan umysłu jednostki w chwili śmierci, ponieważ uważany jest on za zasadniczy czynnik determinujący jej status psychologiczny w chwili następnych urodzin.

Abhidhamma nie wypowiada się również co do innych kwestii wysuwanych przez teorie osobowości Zachodu. Nie zajmuje się ona różnicami wypływającymi z odmienności płci i nic nie wskazuje na to, aby we wczesnym buddyzmie któraś z płci była faworyzowana. Kanon Palijski w opisie żywotów świętych z czasów Buddy podaje, że arahatami była taka sama liczba osób płci męskiej co żeńskiej. Inne przedmioty zainteresowania teorii osobowości, które nie odgrywają żadnej roli w Abhidhammie, to kwestia, czy cechy osobowości są wrodzone, czy też są wynikiem wychowania: rola kultury w kształtowaniu osobowości oraz problem związku między umysłem a ciałem, chociaż -jak widzieliśmy-Abhidhamma uznaje, że umysł i ciało są w pewien sposób wzajemnie powiązane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.