Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Ocena uczenia się i nauczania – kontynuacja

W rozdziale 13. dowiemy się, czym jest ocena w procesie kształcenia, rezygnując z ambicji, żeby posiąść całą wiedzę na ten temat. Tak stawiając sprawę pozostajemy w zgodzie z naszym dotychczasowym podejściem do większości zagadnień, którymi zajmowaliśmy się w tej pracy, takich jak rozwój, uczenie się, motywacja i dyscyplina.

Szczególną wartość widzimy w zachowaniu zgodności pomiędzy metodami i technikami oceny a związanymi z nią pojęciami i regułami, podobnie jak zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasze metody nauczania muszą spełniać reguły uznanej przez nas teorii nauczania.

Przekonamy się, że nasze rozważania nad oceną przenoszą nas do punktu wyjścia, tj. do specyficznych celów7 nauczania, jako że od nich faktycznie bierze początek nie tylko nauczanie, ale i ocena. Jednakże, jak zobaczymy 219 po przejściu całego cyklu, nie znajdziemy się dokładnie w punkcie wyjścia. Znaczy to, że nie zatoczyliśmy koła, lecz przeszliśmy drogę spiralną, czyli, inaczej mówiąc, nauczyliśmy się czegoś.

W rozdziale 13. podważymy pewne tradycyjne założenia co do zdolności intelektualnych naszych uczniów i zastanowimy się, jakie różnice w nauczaniu i uczeniu się pociągnie za sobą przyjęcie odmiennych i bardziej optymistycznych założeń, a mianowicie, że uczniowie mogą się uczyć skutecznie, jeżeli my nauczymy się być dobrymi nauczycielami. Jeśli to się nam uda, przekonamy się, że uczenie się i sprawdzanie zlewają się w jedno, stanowiąc dwa aspekty tego samego procesu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.