Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

ZAGADNIENIA SOCJALIZACJI CZŁOWIEKA

Na początku książki mówiliśmy o tym, iż zagadnienie socjalizacji człowieka jest jednym z ważnych, jeżeli nie najważniejszym problemem psychologii społecznej. Skoro mamy z kolei przystąpić do rozpatrzenia tej sprawy, wydaje się rzeczą…

METODY ODRUCHOWO-WARUNKOWE

Metody odruchowo-warunkowe stosowane w badaniach nad uczeniem się, aczkolwiek powstawały w wyniku inwencji różnych badaczy, nawiązują przede wszystkim do koncepcji pawłowowskich. Za pomocą tych metod wytwarza się związki czasowe, nazywane…

Właściwości typu układu nerwowego dziecka

Na kształtowanie się cech indywidualności może wskazywać rozwój według określonego schematu, różne nasilenie określonych właściwości związanych z wiekiem. Jest bardzo prawdopodobne, że istnieją różne, uwarunkowane przebiegiem procesów…

WZAJEMNY ZWIĄZEK TEORII I BADAŃ CZ. III

Choć nie wszystkie badania socjologiczne zmuszają do rozważania kwestii etycznych, część z nich stawia jednak takie wymaganie. Czy respondenci będą mieli zapewnioną anonimowość, a przynajmniej poufność? W jaki sposób zapewnić im…

KANALIZACJA CZ. II

Proces, który w tej chwili opisaliśmy - to właśnie owa kanalizacja w sensie Murphy’ego. Rzecz jasna, iż można doszukiwać się pokrewieństwa tego fenomenu z tym, co potocznie nazywamy przyzwyczajeniem. W sprawę tę jednak nie będziemy bliżej…

John Watson – inicjator behawioryzmu

Inicjator behawioryzmu, John Watson, autor wpływowej pracy ogłoszonej w 1913 roku, wystąpił zdecydowanie przeciwko uznawaniu świadomości za przedmiot psychologii, odrzucając zarazem introspekcję jako metodę nienaukową. Psychologia, zdaniem…

Metoda odroczenia wielokrotnego

Metoda odroczenia wielokrotnego została zainicjowana przez Tinkle- paugha i stosowana jest podobnie jak dwie poprzednio opisane wersje zarówno w badaniach zwierząt, jak i ludzi (Tinklepaugh, 1932). Postępowanie przy tej metodzie polega na…