Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

CZYNNIKI ROZWOJU

Strukturę i niektóre właściwości funkcjonalne układu nerwowego, zwłaszcza mózgu, który - jak już wiemy - jest substratem psychiki. Dla rozwoju dziecka ważna jest budowa i funkcjonowanie analizatorów, a także typ układu nerwowego, tj. siła,…

Wzrost zasobu słownictwa dzieci

Wyrazy używane przez dziecko w mowie czynnej odzwierciedlają w pewnej mierze krąg spostrzeganych, wyobrażanych i pomyślanych przez nie przedmiotów i zjawisk rzeczywistości. Z tego punktu widzenia dla psychologów interesujące jest nie tylko…

Natrętne wyobrażenia

Zbliżone stosunki zachodzą w przypadku natrętnych wyobrażeń. Zagadnienie to porusza J. Konorski (1969, s. 183-184) omawiając antagonizm zachodzący pomiędzy wyobrażeniami jednostkowymi a spostrzeżeniami. Jeżeli jedne i drugie są np.…

POBYT DZIECKA Z BIAŁACZKĄ W SZPITALU

Przybywając do szpitala dziecko może być obciążone błędnymi metodami wychowawczymi stosowanymi przez rodziców. Zdarza się bowiem, że groźba szpitala, zastrzyków, staje się sposobem wyegzekwowania od dziecka oczekiwanego zachowania („Jeśli…

Stadia rozwoju

W ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecko przechodzi przez kilka dynamicznie zróżnicowanych stadiów, po czym przez okres pięciu lub sześciu lat - okres latencji - dynamika staje się mniej lub bardziej ustabilizowana. Z nadejściem wieku…

Definicja osobowości

W jeszcze innych definicjach osobowość odnoszona jest do niepowtarzalnych czy indywidualnych aspektów zachowania. Oznacza ona te własności jednostki, które odróżniają ją od innych osób. Niektórzy uczeni traktowali osobowość jako istotę…