Testy standaryzowane nauczyciela

Pomiędzy testami oprącowanymi przez nauczyciela a testami standaryzowanymi istnieje kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, jak już wiemy, mamy kilka typów testów standaryzowanych stosowanych powszechnie w praktyce szkolnej. Są to testy umiejętności, ogólnych uzdolnień lub inteligencji, zdolności specjalnych, diagnostyczne i zainteresowań. Testy opracowane przez nauczycieli służą na ogół ocenie osiągnięć w odniesieniu do celów specyficznych. Standaryzowane testy osiągnięć wykorzystuje się często do oceny ogólnych umiejętności w rozmaitych dziedzinach programu może to być np. test ogólnego poziomu rozumienia tekstów czytanych, gdy tymczasem rozumienie określonego fragmentu pewnego opowiadania można by raczej sprawdzać za pomocą pytania na poziomie rozumienia wchodzącego w skład testu opracowanego przez nauczyciela. Innaróżnica polega na tym, że testy opracowane przez nauczyciela zazwyczaj oparte są na kryterium, a testy standaryzowane – na normach (choć nie zawsze tak jest).

Czytaj dalej Testy standaryzowane nauczyciela

NIE BĄDŹ TAKI PEWNY, NAJPIERW SPRÓBUJ

Prawdę mówiąc zależałoby mi na tym, żebyś jak najwięcej swoich pizeświadczeń o sobie samym postawił pod znakiem zapytania I oczywiście żebyś zaczął je testować czynnie czyli przez eksperymentowanie. Nie potrafisz czegoś? A kto powiedział? Spróbuj, a gdy nie wyjdzie, spróbuj jeszcze raz. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że zajmuję się pomaganiem ludziom w zmianie. Dlatego mam okazję bardzo często słyszeć: ’’Nigdy nie przypuszczałem, że uda mi się…”

Czytaj dalej NIE BĄDŹ TAKI PEWNY, NAJPIERW SPRÓBUJ

System żetonowy

W większości systemów żetonowych stosuje się początkowo rozkład wzmac- polega na tym, niania ciągłego, by stopniowo przejść do rozkładu wzmacniania sporadycz- że… nego: z czasem następuje całkowite wycofanie żetonów i innych sztucznych bodźców wzmacniających. A oto przykład funkcjonowania jednego z takich systemów żetonowych: łatwo można go przenieść na inne sytuacje.

Czytaj dalej System żetonowy

Myśliciele Zachodu od czasów greckich i rzymskich – kontynuacja

Plotyńska wersja ekstazy zgadza się z takimi klasycznymi hinduskimi tekstami, jak Jogasutry autorstwa Patańdżalego, głoszącymi, że osoba, która przekroczy zwykłe ograniczenia swego ciała, zmysłów i umysłu, dostąpi odmiennego stanu istnienia polegającego na ekstatycznej jedności z Bogiem. Ta sama doktryna stała się częścią psychologii chrześcijańskiej i pojawia się w takiej czy innej formie w pismach św. Antoniego Egipcjanina (Waddell, 1971), św. Jana od Krzyża (1958) i Mistrza Eckhardta (Blakney, 1941), nie wymieniając innych.

Czytaj dalej Myśliciele Zachodu od czasów greckich i rzymskich – kontynuacja

Stadium oralne

Zasadniczym źródłem przyjemności uzyskanej za pośrednictwem ust jest jedzenie. Jedzenie wiąże się ze stymulacją dotykową warg i jamy ustnej oraz połykaniem pokarmu lub -jeśli jest on niesmaczny – wypluwaniem go. Później, gdy dziecko ma już zęby, zaczyna gryźć i żuć. Te dwa rodzaje aktywności oralnej, pobieranie pokarmu i gryzienie, są prototypami wielu rozwijających się później cech charakteru. Przyjemność czerpana z inkorporacji oralnej może zostać przemieszczona na inne rodzaje inkorporacji, takie jak przyswajanie wiedzy lub zdobywanie majątku. Na przykład osoba łatwowierna to taka, która jest zafiksowana na poziomie osobowości odpowiadającym inkorporacji oralnej: osoba taka „przełknie” prawie wszystko, co jej się powie. Gryzienie, czyli agresywność oralna, też może zostać przemieszczone i przejawiać się w postaci sarkazmu czy kłótliwości. Z tych prototypowych sposobów funkcjonowania oralnego, dzięki przemieszczeniom i sublimacjom różnego rodzaju oraz mechanizmom obronnym chroniącym przed pierwotnymi impulsami oralnymi, rozwija się obszerna sieć zainteresowań, postaw i cech charakteru.

Czytaj dalej Stadium oralne

Uczenie się i nauczanie skojarzeń i rozróżnień

Dzisiaj Andy miał ze mną długie, trudne posiedzenie. W końcu rozwiązał zadanie, które mu dałem. Nie mogę jednak przestać się zastanawiać, czego on się nauczył. Nauczył się niewiele, z pewnością nie pojął właściwości mnożenia, o co mi chodziło. Ze spotkania tego mógł wynieść jedynie pamięć długiego, przykrego przeżycia, pełnego niepowodzeń, frustracji, lęku i napięcia. Nie czuł nawet zadowolenia, gdy rozwiązał zadanie poprawnie, tylko ulgę, że nie musi już więcej o nim myśleć.

Czytaj dalej Uczenie się i nauczanie skojarzeń i rozróżnień

Teoretycy osobowości i teoretyczny imperializm

Można wysunąć twierdzenie, że obecnie w psychologii przypisuje się na ogół zbyt małą wartość badaniom empirycznym związanym bezpośrednio z istniejącymi teoriami, a na ogół zbyt dużą nowym sformułowaniom czy spekulacjom teoretycznym przedstawianym po uzyskaniu danego zbioru wyników. Zdaniem wielu psychologów większy prestiż zapewnia stworzenie nowej, choć banalnej teorii, której wyższość nad istniejącymi teoriami nie została wyraźnie wykazana, niż przeprowadzenie badań mających rozstrzygające znaczenie dla poważnej teorii już istniejącej. Psychologowie w swej nabożnej czci dla teorii, nie odróżniając zarazem należycie wyjaśnień podawanych po fakcie od przewidywań formułowanych przed faktem, stworzyli takie warunki, w których występuje maksymalne zainteresowanie tworzeniem nowych teorii i minimalne zainteresowanie sprawdzaniem konsekwencji istniejących teorii.

Czytaj dalej Teoretycy osobowości i teoretyczny imperializm

REKRUTACJA DO BADAŃ CZ. II

Rekrutację osób do badań nad1 starzeniem się przeprowadza się za pomocą ogłoszeń formalnych lub drogą nieformalną. Jeżeli środki przeznaczone na badania są dostateczne, należy badanym zwracać poniesione przez nich koszty, rekompensować ewentualne straty zarobków lub. płacić za czas spędzony w laboratorium. Można również stosować inne formy rekompensaty, np. w postaci daru pieniężnego na cele społeczne. Dzięki takiemu postępowaniu można rozszerzyć krąg ludzi zainteresowanych badaniami i uzyskać lepszą motywację i współpracę. Nie ulega jednak wątpliwości, że próbka w ten sposób dobrana nie będzie reprezentatywna dla szerszej populacji, chociaż można ją traktować jako reprezentatywną próbkę populacji „chętnych do badań psychologicznych”. Dodatkową komplikacją jest to, że cechy ludzi 20- i 30-letnich zgłaszających się dobrowolnie do badań będą się różniły pod wieloma względami od cech ludzi 60- i 70-let- nich. Dobór kobiet jest łatwiejszy niż mężczyzn, natomiast trudno jest pozyskać dla badań młodych robotników (mężczyzn i kobiety) o przeciętnym poziomie inteligencji. Starsi mężczyźni z przeciętnymi zdolnościami również nie zgłaszają się licznie, wśród zgłaszających się jest natomiast stosunkowo dużo bardzo uzdolnionych mężczyzn w średnim wieku. Nauczycielki stanowią grupę dającą się stosunkowo najłatwiej pozyskać dla badań, a wyniki badań przeprowadzanych w tej grupie są najbardziej rzetelne. Wpływ dobrowolnego zgłoszenia się na wyniki badań psychome- trycznych ujawniło badanie, do którego starano się dobrać grupę ludzi o przeciętnym poziomie inteligencji. W badaniu skalą Wechslera-Bełlevue grupa ta uzyskała średnio iloraz inteligencji równy 120, tzn. znacznie powyżej przeciętnej. W grupie tej znajdowała się pewna liczba starszych ludzi o bardzo wysokim ilorazie inteligencji (na poziomie osiąganym jedynie przez 5 – 10% populacji), którzy opuścili szkoły dość wcześnie a w ciągu dalszych lat życia wykonywali na pół kwalifikowaną, nieciekawą pracę.

Czytaj dalej REKRUTACJA DO BADAŃ CZ. II