Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Układ nerwowy

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego układu,] tzn. mózgu i rdzenia kręgowego, oraz dwu układów| nerwowych obwodowych: „somatycznego” i „autonomicznego”. Jest to najprostszy opis układu nerwowego, decydującego o strukturze zachowania się…

Teoretycy osobowości i teoretyczny imperializm

Można wysunąć twierdzenie, że obecnie w psychologii przypisuje się na ogół zbyt małą wartość badaniom empirycznym związanym bezpośrednio z istniejącymi teoriami, a na ogół zbyt dużą nowym sformułowaniom czy spekulacjom teoretycznym…

REKRUTACJA DO BADAŃ CZ. II

Rekrutację osób do badań nad1 starzeniem się przeprowadza się za pomocą ogłoszeń formalnych lub drogą nieformalną. Jeżeli środki przeznaczone na badania są dostateczne, należy badanym zwracać poniesione przez nich koszty, rekompensować…

TEORIE RUCHÓW SPOŁECZNYCH CZ. II

TEORIA NAPIĘCIA STRUKTURALNEGO. Teoria napięcia strukturalnego Smelsera (1962) głosi, że o narastaniu ruchu społecznego decyduje sześć czynników. Im więcej tych czynników oddziałuje równocześnie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że…

Psychoanalityczna analiza snów

Rzucił on pewne światło na nieuświadomione dążenia młodego lekarza. Zdaniem psychoanalityków silny atak lęku był wywołany przez konflikt istniejący między niezależnością a miłością i przywiązaniem do rodziców. Awans na kierownicze…

Rozwiązywanie zadań z dziećmi

Wszystkie krążki są znów w pudełku. Teraz układam trzy stosy - jeden zawiera 20, drugi 2, a trzeci 5 krążków. Zwracam się do dzieci: „Oszacujcie na ile grup złożonych z dwóch krążków można podzielić każdy z tych stosów. Potem oszacujcie,…

Definicja potrzeby – kontynuacja

Z definicji tej dowiadujemy się, że pojęciu potrzeby (podobnie jak pojęciu osobowości) Murray przyznaje status pojęcia abstrakcyjnego czy hipotetycznego, niemniej jednak wiąże ją z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w mózgu, które…

Synchroniczność w psychologii Junga

W późnym okresie swego życia Jung (1952a) wprowadzi! do swej teorii zasadę, która nie ma charakteru ani przyczynowego, ani ideologicznego. Nazwał ją zasadą synchroniczności. Zasadę tę stosuje się do zdarzeń, które współwystępują w tym…