Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Stadium oralne

Zasadniczym źródłem przyjemności uzyskanej za pośrednictwem ust jest jedzenie. Jedzenie wiąże się ze stymulacją dotykową warg i jamy ustnej oraz połykaniem pokarmu lub -jeśli jest on niesmaczny - wypluwaniem go. Później, gdy dziecko ma już…

Układ nerwowy

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego układu,] tzn. mózgu i rdzenia kręgowego, oraz dwu układów| nerwowych obwodowych: „somatycznego” i „autonomicznego”. Jest to najprostszy opis układu nerwowego, decydującego o strukturze zachowania się…

Teoretycy osobowości i teoretyczny imperializm

Można wysunąć twierdzenie, że obecnie w psychologii przypisuje się na ogół zbyt małą wartość badaniom empirycznym związanym bezpośrednio z istniejącymi teoriami, a na ogół zbyt dużą nowym sformułowaniom czy spekulacjom teoretycznym…

REKRUTACJA DO BADAŃ CZ. II

Rekrutację osób do badań nad1 starzeniem się przeprowadza się za pomocą ogłoszeń formalnych lub drogą nieformalną. Jeżeli środki przeznaczone na badania są dostateczne, należy badanym zwracać poniesione przez nich koszty, rekompensować…

TEORIE RUCHÓW SPOŁECZNYCH CZ. II

TEORIA NAPIĘCIA STRUKTURALNEGO. Teoria napięcia strukturalnego Smelsera (1962) głosi, że o narastaniu ruchu społecznego decyduje sześć czynników. Im więcej tych czynników oddziałuje równocześnie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że…

Psychoanalityczna analiza snów

Rzucił on pewne światło na nieuświadomione dążenia młodego lekarza. Zdaniem psychoanalityków silny atak lęku był wywołany przez konflikt istniejący między niezależnością a miłością i przywiązaniem do rodziców. Awans na kierownicze…