Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Testy standaryzowane nauczyciela

Pomiędzy testami oprącowanymi przez nauczyciela a testami standaryzowanymi istnieje kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, jak już wiemy, mamy kilka typów testów standaryzowanych stosowanych powszechnie w praktyce szkolnej. Są to testy…

NIE BĄDŹ TAKI PEWNY, NAJPIERW SPRÓBUJ

Prawdę mówiąc zależałoby mi na tym, żebyś jak najwięcej swoich pizeświadczeń o sobie samym postawił pod znakiem zapytania I oczywiście żebyś zaczął je testować czynnie czyli przez eksperymentowanie. Nie potrafisz czegoś? A kto powiedział?…

ZBIERANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Dalszym krokiem po wyborze i sprecyzowaniu problemu oraz opracowaniu programu badań jest - jak już mówiliśmy - ustalenie sposobu bezpośredniego uzyskiwania faktów, które będą stanowiły podstawę dla wniosków #.

System żetonowy

W większości systemów żetonowych stosuje się początkowo rozkład wzmac- polega na tym, niania ciągłego, by stopniowo przejść do rozkładu wzmacniania sporadycz- że... nego: z czasem następuje całkowite wycofanie żetonów i innych sztucznych…

Stadium oralne

Zasadniczym źródłem przyjemności uzyskanej za pośrednictwem ust jest jedzenie. Jedzenie wiąże się ze stymulacją dotykową warg i jamy ustnej oraz połykaniem pokarmu lub -jeśli jest on niesmaczny - wypluwaniem go. Później, gdy dziecko ma już…

Układ nerwowy

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego układu,] tzn. mózgu i rdzenia kręgowego, oraz dwu układów| nerwowych obwodowych: „somatycznego” i „autonomicznego”. Jest to najprostszy opis układu nerwowego, decydującego o strukturze zachowania się…

Teoretycy osobowości i teoretyczny imperializm

Można wysunąć twierdzenie, że obecnie w psychologii przypisuje się na ogół zbyt małą wartość badaniom empirycznym związanym bezpośrednio z istniejącymi teoriami, a na ogół zbyt dużą nowym sformułowaniom czy spekulacjom teoretycznym…

REKRUTACJA DO BADAŃ CZ. II

Rekrutację osób do badań nad1 starzeniem się przeprowadza się za pomocą ogłoszeń formalnych lub drogą nieformalną. Jeżeli środki przeznaczone na badania są dostateczne, należy badanym zwracać poniesione przez nich koszty, rekompensować…