Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Pojęcia konkretne i poojęcia abstrakcyjne

„Mówimy, że pojęcie konkretne (concrete concept) zostało przyswojone, gdy dana osoba potrafi rozpoznać czy zidentyfikować jakąś cechę przedmiotu, taką jak «okrągły» lub «kwadratowy», albo też jakiś przedmiot, taki jak krzesło, na podstawie jego wyglądu”.

Pojęcie Zwróć uwagę, że przy takim sposobie posługiwania się terminem „pojęcie konkretne konkretne” dziecko musi umieć rozróżnić przedmioty (czyli powiedzieć, jest to… ?g Są różne) zanim będzie potrafiło je nazwać. Istotnym elementem w tym typie uczenia się jest to, iż uczniowie potrafią w jakiś sposób poinformować innych, że wiedzą, jaka jest ta cecha. „Pojęcie abstrakcyjne (defined concept) zostało przyswojone, gdy dana 126 osoba potrafi nam coś zidentyfikować (określić) posługując się definicją”.

Gagné sądzi, że większość pojęć przyswajanych w szkole należy do tej kategorii. Pojęcia te na ogół mają charakter mniej lub bardziej abstrakcyjny, tj. zwykle trzeba je definiować za pomocą opisu słownego. Pojęcie Pokazywanie czy wybieranie jest w przypadku tych pojęć niewystarczające, abstrakcyjne Jako przykłady pojęć abstrakcyjnych mogą posłużyć takie określenia jak: t0-” wysoki, niski, duży, długi, ciężki, ostry. Można stwierdzić, iż wystąpiło uczenie się tego typu gdy uczniowie potrafią wykazać – za pomocą słów lub działania – że rozumieją dane pojęcie, np. gdy potrafią porównać dwa klocki i powiedzieć, który z nich jest większy.

„Reguła (ru/e) jest to relacja między pojęciami”. W tym typie uczenia Reguła się najważniejsze są nie same pojęcia wchodzące w skład reguły, lecz i“4 t0-” raczej relacja między pojęciami. Jeśli weźmiemy jakąś prostą regułę, taką jak „Słodycze kosztują pieniądze”, to przekonamy się, że w tym typie uczenia się najistotniejsze jest nie to, aby dziecko potrafiło określić, co to są pieniądze, słodycze czy koszt. Najważniejsza jest myśl, że jeśli chcesz mieć słodycze, to musisz zapłacić pieniądze. Oczywiście uczenie się tego rodzaju różni się znacznie od identyfikowania samych pojęć i jest od niego bardziej złożone.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.