Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Popełnianie przestępstw

W ostatnich dziesięciu latach zauważa się wzrost przestępczości zarówno przeciwko mieniu, jak i osobom. Co doprowadziło do owego wzrostu? Po części spowodowały to narkotyki i większa dostępność broni. Pewną rolę odgrywa tu również pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, liczba osób bezdomnych i coraz większa akceptacja przemocy pokazywanej w mediach. Na liczbę przestępstw wpływa także klimat społeczny kraju i położenie geograficzne.

Przestępstwa popełnia się częściej w regionach metropolitalnych niż w mniejszych regionach zurbanizowanych, podmiejskich czy wiejskich. Choć sama liczba ludzi mieszkających w regionach metropolitalnych wpływa na tę różnicę, to jednak nawet wskaźniki przestępczości – w odniesieniu do liczby ludności – pokazują ten sam wynik. Bogactwo skoncentrowane jest właśnie w regionach metropolitalnych, co sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem działań przestępczych. Na obszarach tych występuje również większa koncentracja młodzieży i osób uzależnionych od narkotyków, a grupy te częściej od innych popełniają przestępstwa. Poza tym, anonimowość metropolii osłabia ten rodzaj społecznej kontroli, który sprzyja zmniejszaniu się przestępczości w mniejszych, silniej związanych społecznościach.

Przestępczość ma różny wymiar w różnych społeczeństwach, ale różnice pojawiają się także w obrębie tego samego społeczeństwa. Stany Zjednoczone mają jeden z najwyższych wskaźników przestępczości wśród społeczeństw przemysłowych na świecie. Jako wyjaśnienie podaje się kilka czynników. Najbardziej znane spośród nich to: nacisk na indywidualny sukces, duża ruchliwość społeczna i geograficzna (która osłabia kontrolę społeczną) i ogromne dysproporcje w zamożności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.