Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Powrót do równowagi – ciąg dalszy

Najbardziej rozpowszechniona metoda przywracania stanu równowagi polega na dokonaniu właściwego przemieszczenia w środowisku psychologicznym. Właściwe jest takie przemieszczenie, które wprowadza daną osobę w region obiektu stanowiącego cel zapewniający zadowolenie. Jeśli na przykład ktoś jest w stanie napięcia, ponieważ jest bezrobotny, to znalezienie pracy usunie napięcie. W takich wypadkach procesy percepcyjne i motoryczne są pomocne w uwolnieniu się od napięcia. Oczywiście dla osiągnięcia pożądanego celu może być konieczna restrukturalizacja środowiska, która może wiązać się ze skomplikowanymi i czasochłonnymi procesami poznawczymi. Polityk, który aspiruje do stanowiska prezydenta, może spędzić całe lata na manipulowaniu środowiskiem, zanim odniesie sukces. Może też nigdy nie osiągnąć swego celu, a wtedy pozostanie w permanentnym stanie nierównowagi.

Zredukować napięcie i przywrócić równowagę może także przemieszczenie zastępcze {substitute locomotion). Proces ten wymaga, aby dwie potrzeby były ściśle uzależnione od siebie, dzięki czemu zaspokojenie jednej potrzeby rozładuje napięcie w systemie drugiej potrzeby. Więcej na ten temat powiemy w dalszej części rozdziału.

I wreszcie napięcie mogą zredukować przemieszczenia o charakterze czysto wyobrażeniowym. Osoba, która wyobraża sobie, że dokonała jakiegoś trudnego wyczynu lub zajmuje jakieś wysokie stanowisko, uzyskuje pewnego rodzaju zastępcze zadowolenie z samego marzenia o sukcesie. Dostarcza się nam nawet wiele „gotowych marzeń” w postaci powieści, sztuk teatralnych i filmów.

W niniejszym podrozdziale zostały przedstawione i omówione podstawowe pojęcia dynamiczne Lewina: potrzeba, energia psychiczna, napięcie, siła (wektor) oraz wartościowość. Te dynamiczne konstrukty łącznie z konstruktami strukturalnymi omówionymi w poprzednim podrozdziale, determinują określone przemieszczenia jednostki oraz sposób, w jaki strukturalizuje ona swe środowisko. Przemieszczenia i restrukturalizacje umożliwiają redukcję napięcia poprzez zaspokojenie potrzeb.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.