Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Praca S. A. Diamonda

Nie możemy na tym miejscu wchodzić w szczegóły tej dyskusji. Musi nam wystarczyć, że zapoznaliśmy się z ogólną tendencją myślowego przewrotu dokonywającego się w tej dziedzinie. Zaznaczymy tylko, że przyszła dyskusja i dalsze badania mogą jedynie wpłynąć na przyznanie mniejszej lub nieco większej roli wrodzonym zadatkom. Jednakowoż pogląd, jakoby o strukturze osobowości ludzkiej decydowały wyłącznie luib przynajmniej w bardzo dużym stopniu czynniki wewnątrzpochodne, musimy uważać za przezwyciężony.

Jako przykład badań, które usiłują piętrzące się tu zagadnienia rozstrzygać chociażby częściowo na drodze eksperymentalnej, może posłużyć praca S. A. Diamonda. Autor ten usiłował uchwycić wpływ, jaki na stopień introwersji albo ekstrawersji danej jednostki wywiera jej dłuższa lub krótsza przynależność do organizacji politycznej. Badania autora objęły 140 członków partii komunistycznej (Liga Młodych Komunistów). Osoby te znajdowały się pod dużą presją psychiczną wynikającą stąd, iż utrzymywały przynależność partyjną w nieżyczliwym środowisku amerykańskim, a co więcej, usiłowały w tych ciężkich warunkach czynnie propagować komunizm. Otóż okazało się, iż ta presja zdołała w przeciągu trzech lat przesunąć w sposób zupełnie widoczny ich postawę psychiczną w kierunku ekstrawersji, zmieniając tym samym introwersyjne pierwiastki ich psychikii. Okazuje się zatem, iż wpływ sytuacji życiowej na strukturę osobowości może być bardzo daleko idący, skoro uświadomimy sobie, iż cechy introwersji i ekstrawersji okazują tendencję do utrzymywania się u danych jednostek w pewnej określonej proporcji, którą wielu badaczy uważa nawet (niesłusznie) za uwarunkowaną dziedzicznie i niezmienną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.