Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Praca ustawiacza z punktu widzenia roli

Najbardziej niezawodne i doskonałe urządzenia składają się z zespołów przekładni i silników, różnych elementów, które „starzeją się” w różnym czasie. Oczywiście, zużytą część trzeba wykryć i wymienić. Urządzenie automatyczne konstruuje się uwzględniając nie jeden, lecz kilka możliwych wyrobów, czasem jest ono mniej lub bardziej uniwersalne. Konieczne więc staje się odpowiednie ustawienie urządzenia. W tych wszystkich przypadkach od ustawiacza zależy, czy urządzenie, którego wymaga produkcja, zacznie działać we właściwym czasie, tj. jak najwcześniej .

Gdy rozpatruje się pracę ustawiacza z punktu widzenia roli, jaką mogą w niej odgrywać właściwości indywidualne, nie sposób nie zwrócić uwagi na stwierdzenie, które stale powtarza się we wszystkich pracach poświęconych temu zawodowi. Wszyscy autorzy mówią o tym, że ustawiacz musi „szybko się orientować”, „optymalizować tok myślenia”, „umieć się oderwać od ogólnie przyjętego sposobu myślenia”. Reasumując, wszyscy podkreślają brak stereotypowości, szablonowości myślenia.

W. W. Czebyszewa (1959) rozmawiała z ustawiaczami o ich pracy. Oto co powiedział jeden z nich: „Najlepszego ustawiacza charakteryzuje szybka praca, szybkie orientowanie się w niedociągnięciach pracy obrabiarki i szybkie usuwanie tych niedociągnięć”. Inny niebezpodstawnie stwierdza, że pracując jako usta wiacz, stał się , ,1 ekarzem-internistą”. I rzeczywiście ustawiacz, tak samo jak lekarz, musi postawić diagnozę i dążyć do całkowitego „wyleczenia”, tyle tylko, że „chorzy” nie są w stanie pomóc „lekarzowi” subiektywnymi wypowiedziami.

Szybkości ruchów jako takiej nie można wiązać z określoną właściwością układu nerwowego. Szybkość1 czynności ruchowych i myślowych może być skutkiem ich wielokrotnego powtarzania w tej samej kolejności. Zachodzi odtwarzanie ruchów lub myśli, analogiczne do reakcji łańcuchowej czy stereotypu. Oczywiście nie tego typu szybkości wymaga się od ustawiacza. Jest mało prawdopodobne, by nowe zadanie techniczne, które on otrzymuje, miało być reprodukcją wielu innych, już rozwiązanych. Ustawiacz z reguły musi rozwiązywać nowe zadania. Wymaga się od niego nie tylko mobilizacji wiadomości i doświadczenia, lecz również umiejętności stosowania ich w coraz to nowych układach. Podstawą fizjologiczną takiej działalności są czynności nowych układów połączeń, które włączają i rozhamowują częściowo wygaszone związki. Trwałe i sztywne stereotypy, reakcje łańcuchowe występują w przypadku bezwładnego typu układu nerwowego. Ruchliwy układ nerwowy cechują podatne na zmiany, odnawiające się układy skojarzeń. Ta hipoteza prowadzi do wniosku, że podstawą wszystkich cech niezbędnych dla ustawiacza (szybkiej orientacji w warunkach zadania, umiejętności odejścia od ogólnie przyjętego sposobu myślenia, od standardu, umiejętności znalezienia oryginalnego rozwiązania) jest duża ruchliwość procesów nerwowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.