Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Problematyka uczenia się – ciąg dalszy

W referowaniu poszczególnych zagadnień ograniczyliśmy się prawie wyłącznie do przeglądu badań eksperymentalnych dotyczących ludzi. Wyniki badań zwierząt zostały uwzględnione tylko wówczas, gdy nie można było udokumentować jakichś ważnych stwierdzeń badaniami na materiale ludzkim. Wszystkie inne pominięto i to jest pierwsze poważne ograniczenie przeglądu badań zawartego w niniejszej pracy. Drugie ograniczenie polega na pominięciu różnorodnych analiz opisowych: w przeglądzie badań uwzględnione zostały niemal wyłącznie wyniki eksperymentów. W ich wyborze autorzy kierowali się stopniem ogólności wynikających z nich stwierdzeń, mając na uwadze przede wszystkim badania podstawowe.

Centralnym problemem rozpatrywanym w tej pracy i ukierunkowującym tok wywodów jest efektywność uczenia się. Pytanie, od czego zależą efekty uzyskiwane w uczeniu się, traktowano jako zasadnicze. Z uwagi na potrzebę systematyzacji wiedzy, ono wydaje się w obecnym etapie badań najważniejsze. Mechanizmy uczenia się pozostają ciągłe w sferze hipotez, determinanty zaś poznane zostały dość wszechstronnie. Sformułowane pytanie zdaje się odzwierciedlać również najbardziej istotne potrzeby praktyki. Chodzi bowiem przede wszystkim o to, aby zapewnić oddziaływaniom dydaktycznym największą skuteczność. Nie ulega wątpliwości, że podstawą praktyki powinna być znajomość ogólnych prawidłowości. Aby skutecznie nauczać trzeba wiedzieć, od czego zależą efekty uczenia się. Związek między laboratorium psychologicznym a szkołą – mimo odmienności warunków – może i powinien być ścisły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.