Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Psychoanalityczna analiza snów

Rzucił on pewne światło na nieuświadomione dążenia młodego lekarza. Zdaniem psychoanalityków silny atak lęku był wywołany przez konflikt istniejący między niezależnością a miłością i przywiązaniem do rodziców. Awans na kierownicze stanowisko zwiększył autonomię i władzę młodego lekarza, jednocześnie jednak spowodował utratę miłości matki. Po zerwaniu przez rodzinę przyjaznych i opiekuńczych kontaktów z lekarzem stał się on całkowicie samotny i izolowany. Pogoń za niezależnością odebrała więc temu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i poczucie miłości. Napisy umieszczone w domu rodzinnym, takie jak „wytrzyj nogi” lub „umyj ręce”, wskazują, że dom ten z miejsca pełnego ciepła i miłości zmienił się w koszary czy obóz wojskowy, gdzie panują surowa dyscyplina i oziębłe stosunki międzyludzkie.

Interpretacja tego rodzaju snów pozwala – zdaniem psychoanalityków – zrozumieć konflikty i dążenia pacjenta, pozwala uświadomić jednostce jej trudności i problemy. Chociaż w tym szkicu nie zamierzam poddawać szczegółowej krytyce psychoanalitycznej analizy snów, to jednak chciałbym zwrócić uwagę na pewne jej wady. Nie ulega wątpliwości, że analiza ta jest jednostronna i arbitralna. Często terapeuta dokonuje tendencyjnej interpretacji marzeń sennych, tak aby potwierdzała ona jego dogmatyczne założenia. W każdym razie nie bierze się często pod uwagę, że interpretacja psychoanalityczna jest jedną z możliwych, a nie jedyną i uniwersalną. Tak na przykład napisy typu „wytrzyj nogi”, „umyj ręce” niekoniecznie muszą wskazywać, że atmosfera w domu rodzinnym stała się surowa i nieprzyjazna, można je interpretować odmiennie. Nie można wykluczać również hipotezy, że polecenia te nie mają żadnego związku z konfliktami motywacyjnymi. Sny można analizować również jako proces poznawczy, który polega na przetwarzaniu informacji i zależy od wie

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.