Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

PSYCHOLOGIA WSCHODU

Próby wypracowania usystematyzowanej koncepcji osobowości i zachowań człowieka nie powstały wraz z narodzeniem się współczesnej psychologii Zachodu. Nasza sformalizowana psychologia, licząca około stu lat, jest jedynie ostatnią wersją tych prób, które są zapewne równie stare jak historia ludzkości. Teorie osobowości omówione w innych rozdziałach tej książki są produktem europejskiej i amerykańskiej kultury i stanowią tylko jedną z gałęzi niezliczonych „psychologii”, które ludzie formułowali w różnych okresach i różnych miejscach. Jakkolwiek psychologie niektórych kultur i epok były w najlepszym razie zbiorami ludowej mądrości wkomponowanej w zrodzone z wyobraźni mity, inne ludy tworzyły teorie osobowości równie skomplikowane i podobnie jak nasze oparte na obserwacjach empirycznych.

Jednym z najbogatszych źródeł takich dobrze sformułowanych koncepcji psychologicznych są religie Wschodu. Poza niezwykłą kosmologią i dogmatami wiary większość wielkich religii azjatyckich zawiera w swej istocie psychologię mało znaną szerokim rzeszom wyznawców, która jednakże jest przedmiotem wtajemniczenia właściwych „fachowców”, kimkolwiek by byli, jogami, mnichami czy kapłanami. Jest to praktyczna psychologia, którą najbardziej oddani praktykujący wyznawcy stosują, aby zdyscyplinować swe umysły i serca.

Tak jak istnieje wielość osobowości w kręgu cywilizacji zachodniej, tak istnieje wielość psychologii Wschodu. Aczkolwiek religie zawierające psychologie Wschodu różnią się poważnie pod względem wierzeń i przedstawianej wizji świata, to same te psychologie różnią się w znacznie mniejszym stopniu. Powszechnie przyjętą zasadą jest tu metoda fenomenologiczna: wszystkie starają się opisać bezpośrednie doświadczenie jednostki. W rzeczywistości wiele tych systemów koncentruje się wokół technik medytacji, które umożliwiają jednostce obserwację własnego strumienia świadomości i dają obiektywny wgląd w przepływ własnych doświadczeń. Poza tym wszystkie te psychologie przedstawiają ludzi krytycznie, takich jakimi są, i postulują pewien idealny sposób bycia, który każdy może osiągnąć, jeżeli pilnie zastosuje się do wymaganych reguł. Droga do takiej przemiany wiedzie zawsze poprzez daleko idącą zmianę własnej osobowości, tak aby idealne własności mogły się stać jej stałymi cechami. Wreszcie wszystkie psychologie Wschodu godzą się, że medytacja jest głównym środkiem do uzyskania takiej przemiany.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.